Re: New PO file for `tar-1.11.14'

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-19 18:49:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Re: New PO file for `tar-1.11.14'
   Date:   Thu, 19 Dec 1996 18:49:27 +0100
   ------

> #: src/buffer.c:159
> msgid "Total bytes written: "
> msgstr "Totalt antal byte skrivna:"
                  ^^^
saknas mellanslag

> #: src/buffer.c:273
> #, c-format
> msgid "Cannot properly duplicate %s"
> msgstr "Kan inte replikera %s"

Jag skulle säga "Kan inte göra dubblet", eller något liknande. Replikera
låter som ett "för svårt" ord.

> #: src/buffer.c:287 src/buffer.c:297
> msgid "Cannot use compressed or remote archives"
> msgstr "Kan inte använda komprimerade eller fjärrarkiv"

Lite bindestreck, eller annan meningsbyggnad. Kankske "... komprimerade
eller fjärr-arkiv". Ännu hellre "... komprimerade arkiv eller
fjärrarkiv". Jag tycker att man på någon sätt måste visa att det är
"arkiv" som är komprimerade.

> #. The child tar is still here! Launch the compressor.
> #: src/buffer.c:398
> msgid "((child)) Pipe to stdout"
> msgstr "((barn)) Rör standard ut "
                 ^^^
får mycket mellanslag :-)


> #: src/buffer.c:818
> #, c-format
> msgid "Archive not labelled to match `%s'"
> msgstr "Arkivet är inte etiketterat för att stämma med \"%s\""

"etiketterat"? Hellre "Arkivet är inte märkt för att stämma..."


> #: src/buffer.c:1522
> #, c-format
> msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
> msgstr "Gör iordning volym nummer %d för %s och tryck vagnretur:"

Är det medvetet du hoppade över "staketet" före "%d"?

> #: src/create.c:197
> msgid "Removing drive spec from names in the archive"
> msgstr "Tar bort enhetsnamn från namnen i arkivet"

Är det bara namn som "spec" syftar på?

> #: src/delete.c:250
> msgid "Deleting non-header from archive"
> msgstr "Tar bort icke-huvuddata från arkivet"

Vill nog säga "Tar bort data från avkivet som inte är huvuddata". Blir
längre, men låter mycket bättre :-)

> #: src/incremen.c:451
> #, c-format
> msgid "File name %s/%s too long"
> msgstr "Filnamn %s/%s är för långt"

"FilnamnET"

> #. error on first block
> #: src/list.c:130
> msgid "Hmm, this doesn't look like a tar archive"
> msgstr "Hmm, det här ser inte ut som ett \"tar\"-arkiv"

Här har du använt citationstecken runt "tar", vilket inte har använts på
andra ställen (tror jag). Fanns speciellt ett ställe där det stod
"tar-arkiv".

> #: src/tar.c:590
> msgid "Obsolete option, now implied by --blocking-factor"
> msgstr "Föråldrad flagga nu implicerad av --blocking-factor"

Missat ett komma. Sen så skulle jag vilja ha in ett "som". Alltså" ...
flagga som nu ...".

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.