Re: gdm återigen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-21 22:26:44

fre 2001-12-21 klockan 21.49 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: daemon/auth.c:473
> >  #, c-format
> > N msgid "gdm_auth_user_remove: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
> > N msgstr "gdm_auth_user_remove: Ignorerar den konstiga kakfilen %s"
> 
> Även om jag inte tror du håller med vill jag ändå i detta fallet önska
> mig obestämd form: Ignorerar konstig kakfil %s.
> 
> Jag vet vad du brukar svara, men här kändes det extra mycket fel med
> bestämd form, så jag kommenterade ändå.

Du kan få som du vill. Det är ju jul... ;)


> >  #: daemon/display.c:222
> >  #, c-format
> > N msgid "gdm_display_manage: Failed forking gdm slave process for %s"
> > N msgstr ""
> > N "gdm_display_manage: Misslyckades med att grena gdm-slavprocessen för %s"
> 
> Här igen. Det blev ju ingen slavprocess.
> 
>  Misslyckades att grena (en/någon) gdm-slavprocess för %s

Blir "Misslyckades med att grena en gdm-slavprocess för %s". Tack!


> >  #: daemon/filecheck.c:68
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: %s is writable by other."
> > N msgstr "%s: %s kan skrivas av annan."
> 
> "Other" i unix-rättighetsmening brukar passa bra att översätta med
> "övriga".

Det har du rätt i, jag ändrar.


> > N msgid ""
> > N "Xdmcp is disabled and gdm cannot find any local server to start. Aborting! "
> > N "Please correct the configuration %sand restart gdm."
> > N msgstr ""
> > N "Xdmcp är deaktiverat och gdm kan inte hitta några lokala servrar att starta. "
> > N "Avbryter. Rätta till konfigurationen %s och starta om gdm."
> 
> Det är inte så att %s ibland blir tom och ibland blir något som
> avslutas med ett blanktecken? Om det är så bör du ju inte ha
> blanktecken efter på svenska heller.

Jag tror inte det. När jag kontrollerar i såsen nu verkar det som om det
avsaknade blanksteget bara är ett misstag.


> >  #: daemon/gdm.c:476
> >  #, c-format
> >  msgid "gdm_config_parse: Can't find the gdm user (%s). Trying 'nobody'!"
> >  msgstr ""
> > G "gdm_config_parse: Kan inte hitta gdm-användaren (%s). Försöker med "
> > G "\"nobody\"!"
> > N "gdm_config_parse: Kan inte hitta gdm-användaren (%s). Försöker med \"nobody"
> > N "\"!"
> > N 
> >  #: daemon/gdm.c:483
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "The gdm user does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
> > N "restart gdm."
> > N msgstr ""
> > N "Gdm-användaren finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
> > N "gdm."
> >  
> >  
> >  #: daemon/gdm.c:494
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "The gdm user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
> > N "security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
> > N msgstr ""
> > N "Gdm-användaren är angiven till root, men detta är inte tillåtet då det kan "
> > N "innebära en säkerhetsrisk. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
> > N "gdm."
> 
> Här antar jag att det handlar om användaridentiteten som heter just
> "gdm". I så fall tycker jag det blir tydligare med "Kan inte hitta
> användare gdm (%s)" och motsvarande i övriga fall.

Nja. I de fall där det är "gdm-användaren (%s)" ersätts %s med namnet på
den användare som gdm kör som, "gdm-användaren". Namnet på
gdm-användaren kan vara "gdm" men även "nobody" etc. Det handlar alltså
inte om en användare som alltid heter "gdm". Så uppfattar jag det iaf.
Därför tycker jag att det blir fel att ändra enligt ditt förslag.> >  #: daemon/gdm.c:513
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "The gdm group does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
> > N "restart gdm."
> > N msgstr ""
> > N "Gdm-gruppen finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
> > N 
> >  #: daemon/gdm.c:518
> >  #, c-format
> >  
> >  #: daemon/gdm.c:524
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "The gdm group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
> > N "security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
> > N msgstr ""
> > N "Gdm-gruppen är angiven till root, men detta är inte tillåtet då det kan "
> > N "innebära en säkerhetsrisk. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
> > N "gdm."
> 
> Motsvarande för gruppidentitet, gissar jag.

Se ovan. Det blir konstigt att säga "Gruppen gdm är angiven till root",
vilket man kan uttyda "Gruppen som heter gdm heter root". Det blir
ganska motsägelsefullt.


> >  #: gui/gdmchooser-strings.c:17
> > N msgid "Most recently queried hosts"
> > N msgstr "De vanligast frågade värdarna"
> 
> Snarare "senast" än "vanligast".

Javisst. Tack!


> >  #: gui/gdmconfig-strings.c:90
> > N msgid ""
> > N "If you have xinerama multi display setup which screen should the loginw "
> > N "indow appear on. 0 will usually do just fine."
> > N msgstr ""
> > N "Om du har en xinerama-konfiguration med flera skärmar kan du här ange vilken "
> > N "skärm som inloggningsfönstret ska visas på. 0 brukar normalt fungera."
> 
> "... fungera bra." blir lite närmare andemeningen i orginalet känns
> det som.

Visst känns det så. Du ska ha många tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gdm-2-2.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.