gdm återigen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-21 21:49:45

>  #: daemon/auth.c:473
>  #, c-format
> N msgid "gdm_auth_user_remove: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
> N msgstr "gdm_auth_user_remove: Ignorerar den konstiga kakfilen %s"

Även om jag inte tror du håller med vill jag ändå i detta fallet önska
mig obestämd form: Ignorerar konstig kakfil %s.

Jag vet vad du brukar svara, men här kändes det extra mycket fel med
bestämd form, så jag kommenterade ändå.

>  #: daemon/display.c:222
>  #, c-format
> N msgid "gdm_display_manage: Failed forking gdm slave process for %s"
> N msgstr ""
> N "gdm_display_manage: Misslyckades med att grena gdm-slavprocessen för %s"

Här igen. Det blev ju ingen slavprocess.

  Misslyckades att grena (en/någon) gdm-slavprocess för %s

>  #: daemon/filecheck.c:68
>  #, c-format
> N msgid "%s: %s is writable by other."
> N msgstr "%s: %s kan skrivas av annan."

"Other" i unix-rättighetsmening brukar passa bra att översätta med
"övriga".

> N msgid ""
> N "Xdmcp is disabled and gdm cannot find any local server to start. Aborting! "
> N "Please correct the configuration %sand restart gdm."
> N msgstr ""
> N "Xdmcp är deaktiverat och gdm kan inte hitta några lokala servrar att starta. "
> N "Avbryter. Rätta till konfigurationen %s och starta om gdm."

Det är inte så att %s ibland blir tom och ibland blir något som
avslutas med ett blanktecken? Om det är så bör du ju inte ha
blanktecken efter på svenska heller.

>  #: daemon/gdm.c:476
>  #, c-format
>  msgid "gdm_config_parse: Can't find the gdm user (%s). Trying 'nobody'!"
>  msgstr ""
> G "gdm_config_parse: Kan inte hitta gdm-användaren (%s). Försöker med "
> G "\"nobody\"!"
> N "gdm_config_parse: Kan inte hitta gdm-användaren (%s). Försöker med \"nobody"
> N "\"!"
> N 
>  #: daemon/gdm.c:483
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "The gdm user does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
> N "restart gdm."
> N msgstr ""
> N "Gdm-användaren finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
> N "gdm."
>  
>  
>  #: daemon/gdm.c:494
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "The gdm user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
> N "security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
> N msgstr ""
> N "Gdm-användaren är angiven till root, men detta är inte tillåtet då det kan "
> N "innebära en säkerhetsrisk. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
> N "gdm."

Här antar jag att det handlar om användaridentiteten som heter just
"gdm". I så fall tycker jag det blir tydligare med "Kan inte hitta
användare gdm (%s)" och motsvarande i övriga fall.

>  #: daemon/gdm.c:513
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "The gdm group does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
> N "restart gdm."
> N msgstr ""
> N "Gdm-gruppen finns inte. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om gdm."
> N 
>  #: daemon/gdm.c:518
>  #, c-format
>  
>  #: daemon/gdm.c:524
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "The gdm group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
> N "security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
> N msgstr ""
> N "Gdm-gruppen är angiven till root, men detta är inte tillåtet då det kan "
> N "innebära en säkerhetsrisk. Rätta till gdm-konfigurationen %s och starta om "
> N "gdm."

Motsvarande för gruppidentitet, gissar jag.

>  #: gui/gdmchooser-strings.c:17
> N msgid "Most recently queried hosts"
> N msgstr "De vanligast frågade värdarna"

Snarare "senast" än "vanligast".

>  #: gui/gdmconfig-strings.c:90
> N msgid ""
> N "If you have xinerama multi display setup which screen should the loginw "
> N "indow appear on. 0 will usually do just fine."
> N msgstr ""
> N "Om du har en xinerama-konfiguration med flera skärmar kan du här ange vilken "
> N "skärm som inloggningsfönstret ska visas på. 0 brukar normalt fungera."

"... fungera bra." blir lite närmare andemeningen i orginalet känns
det som.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.