Re: gdm återigen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-21 22:59:45

Christian Rose writes:
> Nja. I de fall där det är "gdm-användaren (%s)" ersätts %s med namnet på
> den användare som gdm kör som, "gdm-användaren".

Jaha!  Ja, då är det bra som det är.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.