Re: gettext-0.11-pre3 (96%, 6 untranslated)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-12-12 22:23:39

Göran Uddeborg wrote:

> Jan D. writes:
> 
>>En ny version av gettext, bara mindre ändringar.  Ta gärna en titt.
>>
> 
> Dina bilagor har inte charset angivet.  Det gör min MUA tveksam, och
> visar koderna för tecknen utanför ASCII.  Kan du få din MUA att fylla
> i även att det är ISO-8859-1 du använder?


Hmm, det låter som en bug i mozilla (som jag använde).  Jag ska se vad 
som är fel.


> 
> 
>>  #: src/msgexec.c:228
>>  #, c-format, no-wrap
>>N msgid "Usage: %s [OPTION] COMMAND [COMMAND-OPTION]\n"
>>N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] KOMMANDO [KOMMANDOFLAGGOR]\n"
>>
> 
> Varför är de andra flaggorna i plural, fast orginalet har singular i
> bägge fallen?


Det kommer sig av FILTERFLAGGOR, för konsekvensens skull är de samme.


> 
> 
>>  #: src/msgfilter.c:347
>>  #, c-format, no-wrap
>>N msgid "Usage: %s [OPTION] FILTER [FILTER-OPTION]\n"
>>N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FILTER [FILTERFLAGGOR]\n"
>>
> 
> Samma här, men det hade visst redan Christian nämnt.


Se mitt svar till honom.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.