Re: gaim

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-02 12:35:30

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/protocols/gg/gg.c:177
> > msgid "Error while reading from socket."
> > msgstr "Fel vid läsande från uttag (socket)."
> 
> Hellre "läsning" än "läsande".

Okej.


> > #: src/protocols/gg/gg.c:180
> > msgid "Error while writting to socket."
> > msgstr "Fel vid skrivande till uttag (socket)."
> 
> Och då naturligtvis skrivning.

Mm. Tack!


> > #: src/protocols/gg/gg.c:191 src/protocols/gg/gg.c:599
> > #: src/protocols/gg/gg.c:698 src/protocols/gg/gg.c:840
> > #: src/protocols/gg/gg.c:877 src/protocols/gg/gg.c:921
> > msgid "Gadu-Gadu Error"
> > msgstr "Gadu-Gadu-fel"
> 
> Gadu-Gadu betyder något för dem som kan sådant här antar jag? Det
> skall inte översättas till något?

Det tror jag inte. För mig verkar det användas i meddelandena som ett
namn på ett spcifikt direktmeddelandeprotokoll.


> > #. Line 5
> > #: src/dialogs.c:1385 src/dialogs.c:2068 src/protocols/gg/gg.c:772
> > msgid "City"
> > msgstr "Stad"
> 
> Handlar det om adresser? Då kanske "ort", eller "postadress" om det
> är det det gäller, är vanligare ord på svenska.

Nja... inte direkt om adresser som så, utan bara om den valfria
informationen som visas om en i informationsfältet tror jag. Typ "Name",
"Age", "E-mail", "City" och "Country". Men "Ort" blir kanske bättre även
i detta sammanhang, alla bor ju inte i städer :-)


> > #: src/protocols/oscar/oscar.c:1565
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Username : <B>%s</B> %s <BR>\n"
> > "%sWarning Level : <B>%d %%</B><BR>\n"
> > "Online Since : <B>%s</B><BR>\n"
> > "Idle Minutes : <B>%d</B>\n"
> > "<BR>\n"
> > "<HR><BR>\n"
> > msgstr ""
> > "Användarnamn: <B>%s</B> %s <BR>\n"
> > "%sVarningsnivå: <B>%d %%</B><BR>\n"
> > "Ansluten sedan: <B>%s</B><BR>\n"
> > "Tomgångsminuter: <B>%d</B>\n"
> > "<BR>\n"
> > "<HR><BR>\n"
> 
> :-) Jag skulle nog skrivit "inaktiv" snarare än "tomgång".

"Inaktivitetsminuter" blir det. Tack!


> > #: src/buddy.c:480 src/buddy.c:616 src/buddy.c:759 src/buddy.c:2280
> > #: src/buddy_chat.c:820 src/buddy_chat.c:1257
> > msgid "IM"
> > msgstr "IM"
> 
> Du har översatt det "direktmeddelande" på åtminstone de flesta andra
> ställen.

Okej, då gör jag det väl på alla :)
Fast kanske "snabbmeddelande" istället.


> > #: src/buddy.c:1895
> > msgid "IM Image"
> > msgstr "IM-bild"
> 
> Men inte riktigt alltid.

Ändrat här.


> > #: src/buddy.c:2017
> > msgid "Idle: "
> > msgstr "Tomgång: "
> 
> Som ovan.

"Inaktivitet" blir det.


> > #: src/dialogs.c:562
> > msgid "Gaim - IM user"
> > msgstr "Gaim - IM-användare"
> 
> Eller är det någon annan slags "IM" här?

Nej. Snabbmeddelande blir det.


> > #: src/dialogs.c:579
> > msgid "IM who:"
> > msgstr "Snabbmeddelande till vem:"
> 
> En IM-variant till.

:-)
Men denna behåller jag. "Direct IM" har jag översatt med
"direktmeddelande", och bara "IM" med "snabbmeddelande".


> > #: src/dialogs.c:1173
> > msgid "Open IM Window"
> > msgstr "Öppna IM-fönster"
> 
> IM?

Jaja.


> > #. Line 4
> > #: src/dialogs.c:1374 src/dialogs.c:2056
> > msgid "Maiden Name"
> > msgstr "Namn som ogift"
> 
> Heter det inte "flicknamn" fortfarande?

Det heter det nog. Tack!


> > #. Line 6
> > #: src/dialogs.c:1396 src/dialogs.c:2079
> > msgid "State"
> > msgstr "Stat"
> 
> "delstat" får vi väl säga här.

Mm. Tackar!


> > #: src/prefs.c:263
> > msgid "Log when buddies go away/come back"
> > msgstr "Logga då kompisar blir borta/kommer tillbaka"
> 
> "Blir borta" låter inte så bra. "lämnar", eller "går iväg".

Problemet är att "lämna", "gå iväg" är tvetydigt - som jag tolkar
meddelandet gäller det när kompisarna går in i det specifika läget
"borta".
Kanske "blir bortavarande"? Vad tycker du?


> > #: src/prefs.c:264
> > msgid "Log your own signons/idleness/awayness"
> > msgstr "Logga dina egna inloggningar/tomgång/bortavarande"
> 
> Det där med tomgång.

"Inaktivitet" blir det. Tack!


> > #: src/prefs.c:281
> > msgid "KFM"
> > msgstr "KFM"
> 
> Är det en webbläsare som heter så, alltså?

Ja. Jag tror det är föregångaren till Konqueror, om jag inte har fel för
mig.


> > #: src/prefs.c:554
> > msgid "Hide IM/Info/Chat buttons"
> > msgstr "Dölj IM-/Info-/Chattknappar"
> 
> IM?

Jaja.


> > #: src/prefs.c:613
> > msgid "Show idle times"
> > msgstr "Visa tomgångstider"

Jaja. :-)


> > #: src/prefs.c:614
> > msgid "Grey idle buddies"
> > msgstr "Grågör kompisar i tomgång"
> 
> "Grågör" kan man väl inte säga. "Färga inaktiva kompisar gråa".
> 
> (Jag går inte på tomgång, däremot kan jag vara inaktiv! :-)

Okej, jag ändrar. Tack!


> > #: src/prefs.c:684 src/prefs.c:1826
> > msgid "Queue new messages when away"
> > msgstr "Kölägg nya meddelanden vid bortavarande"
> 
> "Bortavarande" låter knöligt. "Frånvaro" är ett mer normalt ord. Men
> jag vet inte om det går att använda genomgående. (Kanske inte
> nödvändigt, för all del.)

Jag tycker det blir lite olyckligt om "away" översätts olika, eftersom
det betecknar ett specifikt läge man kan befinna sig i, eller försätta
sig i. Jag tror inte jag ändrar.


> > #: src/prefs.c:691
> > msgid "Ignore font faces"
> > msgstr "Ignorera typsnittsansikten"
> 
> Är det verkligen "ansikten"? Det är inte olika slags
> typsnittsvarianter de menar (boldFACE, italic, ...).

:-)
Ett test för att kolla att granskaren är vaken... eller kanske inte. Jag
ändrar till typsnittsvarianter.


> > #: src/prefs.c:860
> > msgid "IM Options"
> > msgstr "IM-alternativ"
> >
> > #: src/prefs.c:872 src/prefs.c:2736
> > msgid "IM Window"
> > msgstr "IM-fönster"
> 
> Ett par IM till. Jag vet inte om det finns något system. För mig
> känns det som det är inkonsekvent, men jag kan missa något eftersom
> jag aldrig använt programmet.

Det är konsekvent inkonsekvent. :)
Fixat.


> > #: src/prefs.c:1788 src/prefs.c:2768
> > msgid "Away Messages"
> > msgstr "Bortameddelanden"
> 
> Här skulle det också låta bra med "frånvaromeddelande". Men jag har
> inte börjat från början och tänkt igenom alla fall.

Som ovan. Jag tror inte jag ändrar, eftersom jag upplever att det blir
mer risk för förväxling. Ett alternativ skulle kunna vara att man
översatte "away" med "frånvarande"/"frånvaro" genomgående. Vad tycker
du?

Stort tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gaim.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.