Re: gaim

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-02 17:46:22

Christian Rose writes:
> Ett alternativ skulle kunna vara att man
> översatte "away" med "frånvarande"/"frånvaro" genomgående. Vad tycker
> du?

Jag tror det är en bra idé.  Det känns som det blir en bra formulering
i de flesta fallen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.