Re: util-linux-2.11m.sv.po

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-27 12:17:12

Göran Uddeborg:

> > N msgid "You have new mail.\n"
> > N msgstr "Du har ny e-post.\n"
[...]
> I login skulle jag personligen utelämnat "e-", eftersom det är
> självklart.

Speciellt som originalet också har utelämnat det.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.