Re: util-linux-2.11m.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-27 15:30:01

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: login-utils/login.c:1101
> > N msgid "You have new mail.\n"
> > N msgstr "Du har ny e-post.\n"
> 
> >   #: login-utils/login.c:1103
> > N msgid "You have mail.\n"
> > N msgstr "Du har e-post.\n"
> 
> I login skulle jag personligen utelämnat "e-", eftersom det är
> självklart.

Ok, jag ändrar.


peter karlsson wrote:
> > I login skulle jag personligen utelämnat "e-", eftersom det är
> > självklart.
> 
> Speciellt som originalet också har utelämnat det.

Jaja. :-)


Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11m.sv.po.
Tack för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.