util-linux-2.11m.sv.po

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-27 11:01:29

Christian Rose writes:
>   #: login-utils/login.c:1101
> N msgid "You have new mail.\n"
> N msgstr "Du har ny e-post.\n"

>   #: login-utils/login.c:1103
> N msgid "You have mail.\n"
> N msgstr "Du har e-post.\n"

I login skulle jag personligen utelämnat "e-", eftersom det är
självklart.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.