Re: bison

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:47:22

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > "MIME-Version: 1.0\n"
> > "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> 
> Brukar vi inte skriva "iso" med gemener här?

Brukar vi? Jag har inte tänkt på det, och det spelar väl egentligen
ingen roll, det tolkas skiftlägesokänsligt. Men jag kan väl ändra.

> > #: src/files.c:143
> > #, c-format
> > msgid "cannot open file `%s'"
> > msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
> 
> filen? :)

Stön! Ok då.

> > #: src/getargs.c:92
> > msgid ""
> > "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
> > "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
> > msgstr ""
> > "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
> > "obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Och på samma\n"
> > "sätt för valfria argument.\n"
> 
> Jag gillar inte riktigt att meningar inleds med "och". Kanske
> "Motsvarande för valfria argument"?

Ok.

> > #: src/getargs.c:146
> > msgid "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
> > msgstr "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
> 
> Bläh, inget (C) att översätta med ©? :-)

Nej, tyvärr! :-)

> > #: src/getargs.c:150
> > msgid ""
> > "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
> > "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
> > msgstr ""
> > "Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
> > "finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT\n"
> > "SPECIELLT SYFTE.\n"
> 
> s/SYFTE/ÄNDAMÅL/ kanske?

Okej då.

> > #: src/getargs.c:239
> > #, c-format
> > msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
> > msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"
> 
> Kanske s/Försök med/Prova/ ? Smaksak.

Detta var taget från vår "officiella ordlista". :-) Skall vi ändra
och bestämma att ha "Prova" som standardöversättning? Det är kortare
vilket är en liten fördel, även om det här inte är något meddelande
där längden är speciellt viktig. Annars har jag ingen speciell
synpunkt på saken.

> > #: src/lex.c:166
> > msgid "unescaped newline in constant"
> > msgstr "oskyddat nyradstecken i konstant"
> 
> Hmm, var det denna översättning av "escaped" vi använde tidigare? Kommer
> inte ihåg.

Jag kom inte heller ihåg. :-)

> > #: src/lex.c:245
> > #, c-format
> > msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
> > msgstr "okänd flyktföljd: \"\\\" följt av \"%s\""
> 
> Här använder du "flykt". Borde kanske vara lite mer konsekvent. :)

Fast det är en viss skillnad. Ett bakstreck före en nyrad betyder att
man skall bortse från den, medan bakstreck före andra tecken betyder
någon speciell kod.

Men visst, det är ju samma engelska uttryck.

> > #: src/lex.c:666
> > #, c-format
> > msgid "`%s' supports no argument: %s"
> > msgstr "\"%s\" stödjer inga argument: %s"
> 
> Kanske "stöder".

SAOL tar upp båda formerna, och jag tycker "stödjer" låter riktigare,
så jag använder det i mina översättningar. Det finns ingen anledning
att alla måste göra lika i det fallet; du får gärna använda "stöder" i
dina översättningar. Vi skall inte utplåna alla språkvariationer,
bara de som kan leda till oklarheter eller förvirring.

> > #: src/reader.c:169 src/reader.c:184
> > msgid "unterminated string at end of file"
> > msgstr "oavslutat sträng vid filslut"
> 
> oavslutaD

Oj! Tack!

> > #: src/reader.c:172
> > msgid "unterminated string"
> > msgstr "oavslutat sträng"
> 
> Samma.

Nämen! Vad tänker jag på?

Tack igen!

> > #: src/reader.c:498
> > #, c-format
> > msgid "symbol `%s' used more than once as a literal string"
> > msgstr "symbol \"%s\" används mer än en gång som en bokstavlig sträng"
> 
> Kanske "symbolen".

Ja, ja, ja, ok då. (Fast jag tycker fortfarande ...)

> > #: src/reader.c:541
> > #, c-format
> > msgid "`%s' is invalid in %s"
> > msgstr "\"%s\" är felaktig i %s"
> 
> ogiltig?

Det första %s är något som lästs in, en teckensekvens, det andra är
%token eller %nterm, och avser alltså en sådan deklaration i
grammatiken. Det blir alltså:

 "123" är felaktigt i %token

Jag tycker "felaktigt" passar bäst. Det är ju en slags syntaxfel i
ingrammatiken. Ogiltig använder jag mer när det är syntaktiskt
korrekt, men värdet på annat sätt är fel, typ för högt eller lågt tal
eller så.

> > #: src/reader.c:560 src/reader.c:902 src/reader.c:927 src/reader.c:1272
> > #, c-format
> > msgid "invalid %s declaration"
> > msgstr "felaktig %s-deklaration"
> 
> Dito.

Liknande resonemang. Det handlar om en %start-deklaration som har
felaktig form (%start följs inte av en identifierare).

> > #: src/reader.c:683
> > #, c-format
> > msgid "invalid text (%s) - number should be after identifier"
> > msgstr "felaktig text (%s) - tal skulle följa efter identifierare"
> 
> ogiltig?

Liknande igen, det är ett syntaxFEL.

> > #: src/reader.c:766 src/reader.c:1098 src/reader.c:1169
> > #, c-format
> > msgid "unmatched %s"
> > msgstr "ensam %s"
> 
> Kanske "ensamt"?

Det handlar om krullparenteser åt ena eller andra hållet.

> > #: src/reader.c:844
> > #, c-format
> > msgid "unrecognized item %s, expected an identifier"
> > msgstr "oväntad %s, förväntade en identifierare"
> 
> objekt/föremål?

Som ovan. Varken objekt eller föremål känns rätt. Men kommer du på
något bra.

> Hmm, tycker att "förvänta" kräver "mig/dig" etc, kommer inte på vad det
> kallas grammatiskt just nu dock. Kanske en omskrivning som "en
> identifierare förväntades" blir bättre?

Det är väl det som är "reflexivt"?

Kan förvänta bara användas reflexivt? Hmm. Då skriver jag nog hellre
det kortare "väntade mig".

> > #: src/reader.c:1366
> > msgid "grammar starts with vertical bar"
> > msgstr "grammatiken startar med ett streck"
> 
> vertikalt?

Det står det visst också ja.

> > #: src/reader.c:1536
> > msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
> > msgstr "tom regel för typad icketerminal, och ingen åtgärd"
> 
> Hmm, "typed" används inte i betydelsen "inmatad" här?

Nej, det handlar om att man angivit vilken typ värdet som hör till en
viss icketerminal symbol har.

> > #: src/reduce.c:427
> > msgid "Useless rules:"
> > msgstr "Oanvädbara regler:"
> 
> OanväNdbara

Oj! Tack!

> > #. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
> > #. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
> > #: lib/obstack.c:494 lib/obstack.c:497 lib/xmalloc.c:66
> > msgid "memory exhausted"
> > msgstr "minnet uttömt"
> 
> Eller kanske "minnet slut".

Likvärdigt tycker jag. Så du kan väl få som du vill.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.