Re: bison

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-10 19:50:50

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Då har jag översatt bison. Det var riktig roligt med en "vanlig"
> översättning igen, efter den rätt tunga specs med
> paketbeskrivningar. :-)
> 
> Nog småsnackat och till väsentligheterna! Vad tycker ni om det här
> förslaget?
> 

"Shift/reduce" med flera tas upp i annat mail.

> #: src/derives.c:43
> msgid "DERIVES"
> msgstr "GENERERAR"

Eftersom jag inte har koden här vet jag inte om detta är rätt. Men det skulle
kunna vara en utskrift i en parsningsföljd. I såfall ska det vara "HÄRLEDER".

> : src/getargs.c:105
> msgid ""
> "Parser:\n"
> " -S, --skeleton=FILE    specify the skeleton to use\n"
> " -t, --debug        instrument the parser for debugging\n"
> "   --locations      enable locations computation\n"
> " -p, --name-prefix=PREFIX  prepend PREFIX to the external symbols\n"
> " -l, --no-lines       don't generate `#line' directives\n"
> " -n, --no-parser      generate the tables only\n"
> " -k, --token-table     include a table of token names\n"
> msgstr ""
> "Tolk:\n"
> " -S, --skeleton=FIL     ange skelettfilen som skall användas\n"
> " -t, --debug        instrumentera tolken för felsökning\n"
> "   --locations      aktivera lägesberäkning\n"
> " -p, --name-prefix=PREFIX  lägg till PREFIX före externa symboler\n"
> " -l, --no-lines       generera inte \"#line\"-direktiv\n"
> " -n, --no-parser      generera endast tabellerna\n"
> " -k, --token-table     inkludera en tabell över teckennamn\n"
> 


I detta fall är det inte heltäckande att översätta token med teckennamn. 
Eftersom man själv gör den lexikaliska analysen (med flex/lex förslagsvis) kan
ett "token" i princip vara vad som helst. Ofta har man enskilda tecken som
"token", men om man parsar C/C++/Java har man säkert "token" för if, while,
switch, case och sådant.

Symbol kan vara en översättning, eller syntaxsymbol.

> #: src/getargs.c:117
> msgid ""
> "Output:\n"
> " -d, --defines       also produce a header file\n"
> " -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
> " -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
> " -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
> " -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
> msgstr ""
> "Utdata:\n"
> " -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
> " -v, --verbose       skapa ocks en förklaring av automaten\n"
> " -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
> " -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
> " -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"
> 

Jag gillar inte den engelska termen "automation" här. Det borde vara parser
(som det en gång var). Automaten på svenska är nåt man sällan säger. Parser
är bättre.

Fattas ett å i också (--verbose).

> #: src/lex.c:245
> #, c-format
> msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
> msgstr "okänd flyktföljd: \"\\\" följt av \"%s\""
> 

Jag tror jag har översatt "escape sequence" med specialsekvens någon gång.

> #: src/lex.c:438
> msgid "use \"...\" for multi-character literal tokens"
> msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga tecken"

Det här låter väldigt konstigt. "... för bokstavliga syntaxsymboler med flera
tecken" kanske?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.