Re: bison

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:46:49

Christian Rose writes:
> Lite som jag glömde kommentera på.
> 
> Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/lex.c:682
> > #, c-format
> > msgid "`%s' requires an argument"
> > msgstr "\"%s\" behöver ett argument"
> 
> Kanske "kräver"?

Detta är också en standardöversättning enligt vår "officiella
ordlista".  Tycker fler att den skall ändras?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.