Re: bison

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:47:09

Martin Norbäck writes:
> Jag kastar mig in i leken.

Välkommen! Ju fler vi är tillsammans ...
:-)

> > #: src/conflicts.c:48
> > #, c-format
> > msgid "Conflict in state %d between rule %d and token %s resolved as %s.\n"
> > msgstr "Konflikt i tillstånd %d mellan regel %d och tecken %s, löstes med %s.\n"
> 
> Och "löstes _som_" kanske?

Tycker du. Det är en konflikt mellan två åtgärder, och man löser den
med den ena av åtgärderna, antingen att skifta eller att reducera
(eller genom att generera ett fel). Sista %s blir allså "skifta",
"reducera", "ett fel".

Tycker du att det är bättre med "som" då?

> > #: src/derives.c:43
> > msgid "DERIVES"
> > msgstr "GENERERAR"
> > 
> > #: src/derives.c:48
> > #, c-format
> > msgid "%s derives"
> > msgstr "%s genererar"
> 
> härleder?

Jan D. sade också att man säger härleder i detta fall på svenska, så
jag minns väl fel. Jag har ändrat.

> > #: src/getargs.c:92
> > msgid ""
> > "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
> > "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
> > msgstr ""
> > "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
> > "obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Och på samma\n"
> > "sätt för valfria argument.\n"
> 
> Och man ska aldrig börja en mening med "och" har jag hört... :)

Och även det har jag ändrat ... :-)

> > #: src/lex.c:245
> > #, c-format
> > msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
> > msgstr "okänd flyktföljd: \"\\\" följt av \"%s\""
> 
> "flyktföljd"? Såg jag den utan det engelska orginalet skulle jag nog
> få tänka ett bra tag. Har vi inte översatt detta med escape-sekvens?

Jan D föreslog "specialsekvens" som jag tänkte använda om ingen
övertygar mig om att det inte är bra.

> > #: src/lex.c:342
> > msgid "unterminated type name at end of file"
> > msgstr "oavlutat typnamn vid filslut"
> 
> oavslutat

Tack för den!

> > #: src/reader.c:169 src/reader.c:184
> > msgid "unterminated string at end of file"
> > msgstr "oavslutat sträng vid filslut"
> 
> oavslutad
> 
> > #: src/reader.c:172
> > msgid "unterminated string"
> > msgstr "oavslutat sträng"
> 
> oavslutad

Tack! (Du var inte först, så de var redan rättade. Men bättre en
gång för mycket än en för lite!)


> > #: src/reader.c:766 src/reader.c:1098 src/reader.c:1169
> > #, c-format
> > msgid "unmatched %s"
> > msgstr "ensam %s"
> 
> Blir det bra? Är inte omatchad bättre?

Hade vi inte någon diskussion om reguljäruttryck någon gång, då vi kom
fram till att det passade bäst med "ensam"? Jag kommer inte ihåg
vilket paket det handlade om. Det är krullparenteser det handlar om,
ifall du inte läst mitt svar på Christians brev.

> > #: src/reader.c:1707
> > #, c-format
> > msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
> > msgstr "tecknen %s och %s har båda nummer %d"
> 
> ...har båda fått...

Det blir bättre, ja.

> > # När vi går över till Unicode mer allmänt kanske vi bör översätta båda dessa
> > # med U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK) på svenska. Eller?
> 
> Jag tycker " är lika bra. Jag kanske är ascii-skadad.

Ok. Vi kan ta den diskussionen när det blir aktuellt. Än så länge
känns det som om Latin-1 är mycket vanligare.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.