Re: bison

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-11 22:07:24

Lite som jag glömde kommentera på.

Göran Uddeborg wrote:
> #: src/lex.c:682
> #, c-format
> msgid "`%s' requires an argument"
> msgstr "\"%s\" behöver ett argument"

Kanske "kräver"?

Motsvarande på alla andra ställen där "requires" förekommer.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.