Re: gimp-plugin-template

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-11 20:48:07

Fredrik Wendt wrote:
> >#. gimp_random_seed_new() example
> >#: src/interface.c:169
> >msgid "A Random Seed Entry"
> >msgstr "Ett slumpfrösfält"
>
> Kanske "Ett slumptalsfält"?

Nej, jag är inte så säker på det. Det är ju inte slumptal i allmänhet,
utan just slumpfrön. Jag tror inte jag ändrar.


> >#. gimp_pixmap_new() and gimp_pixmap_button_new() examples
> >#: src/interface.c:187
> >msgid "Pixmap Examples"
> >msgstr "Bildexempel"
>
> Vet inte om det är någon idé att skriva "Bitmap[s]exempel"? Det är ju
> visserligen inget picture man använt på engelska, men jag funderade på
> om det var värt att nämna detta.. (Återkommer på fler ställen.)

I allmänhet är programmerare förtjusta i att använda "pixmap" istället
för "picture", även då de är likvärdiga, och jag upplever att det rukar
vara så. "pixmap" passar dåligt på svenska, så jag har medvetet översatt
det med "bild". Jag tror inte jag ändrar.

Tack för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.