Re: gimp-plugin-template

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2001-11-11 19:47:04

Hej Christian.

Detaljer och på gränsen till onödigt-kommentarer:

>#. gimp_random_seed_new() example
>#: src/interface.c:169
>msgid "A Random Seed Entry"
>msgstr "Ett slumpfrösfält"
>
Kanske "Ett slumptalsfält"?

>#. gimp_pixmap_new() and gimp_pixmap_button_new() examples
>#: src/interface.c:187
>msgid "Pixmap Examples"
>msgstr "Bildexempel"
>
Vet inte om det är någon idé att skriva "Bitmap[s]exempel"? Det är ju 
visserligen inget picture man använt på engelska, men jag funderade på 
om det var värt att nämna detta.. (Återkommer på fler ställen.)

Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.