Re: xmms på nytt

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Date: 2001-11-11 20:03:20

Martin Sjögren wrote:

>On Fri, Nov 09, 2001 at 04:59:42PM +0100, Christian Rose wrote:
>
>>  #. I18N: The "n" should be replaced with 'n cedilla' (ò) if it
>>  #. can be displayed
>>  #. I18N: The last "s" should be replaced with 's caron' (ð) if
>>  #. it can be displayed
>>  #: xmms/about.c:125
>>N msgid "Juris Kudins"
>>N msgstr "Juris Kudins"
>>
>
>Finns inte de med i latin1 då?
>
Nej. (Inte enligt http://www.pemberley.com/janeinfo/latin1.html (där 
förövrigt det engelska ordet glyph finns med :). Varken n med cedille, 
eller s med vad-det-nu-heter (ser ut som en upp och ner circumflex 
(^)("exponent-prefix" om ASCII-omskrivningen blir konstig.))

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.