Re: gASQL

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-02 03:01:41

On Thu, 1 Nov 2001, Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/gasql.c:118
> > msgid ""
> > "A Database admin tool for any SQL database accessible with the gnome-db "
> > "module."
> > msgstr ""
> > "Ett databasadministreringsverktyg för vilken databas som helst som är "
> > "åtkomlig med modulen gnome-db."
>
> Här skulle jag vilja vara mindre ordagrann och istället skriva
> "... för alla databaser som är åtkomliga med/via modulen ...".

Okej, jag ändrar. Lade även till det saknade "SQL". Tack!


> > #: src/gasql.c:158
> > msgid "Relations"
> > msgstr "Förhållanden"
>
> Det är relationer i relationsdatabasen, eller hur?  Då säger man nog
> "relationer" på svenska.

Okej, ändrat.


> > #: src/gasql.c:158 src/gasql.c:283
> > msgid "Relations Scheme"
> > msgstr "Förhållandeschema"
>
> Och "relationsschema" då naturligtvis.

Tack.


> > #: src/gasql.c:501
> > msgid "Manage queries and forms"
> > msgstr "Hantera tabeller och formulär"
>
> Försök igen! :-)

s/tabeller/frågor/
Tack! ;)


> > #: src/interface_cb.c:135 src/interface_cb.c:145
> > msgid "Disconnect confirmation"
> > msgstr "Nedkopplingsinformation"
>
> -bekräftelse, inte -information.

Oj, jag var nog trött. Tackar.


> > #: src/interface_cb.c:2063
> > msgid "Management of possible connections:"
> > msgstr "Hanteringa v möjliga anslutningar:"
>
> Ett "a" i "av" saknas.

Nej, det finns längre till vänster, åtskiljt från "v" av ett blanksteg som
inte skulle finnas där. ;-)


> > #: src/interface_cb.c:2614
> > msgid "Connection to the SQL server opened"
> > msgstr "Anslut till SQL-servern öppnad"
>
> "Anslutning" kanske?

Okej, jag var trött. Det är ett faktum. :(


> > #: src/sqlaccess.c:685
> > msgid ""
> > "INTERNAL ERROR:\n"
> > "Trying to load an SqlAccess object which already have some data inside. "
> > "Clean it before."
> > msgstr ""
> > "INTERNT FEL:\n"
> > "Försöker läsa in ett SqlAccess-objekt som redan har en del data. Städa den "
> > "först."
>
> Det är väl objektet som skall städas?  Då blir det "Städa DET först."

Så sant. Tack!


> > #: src/sqldatawid.c:325
> > msgid ""
> > "\n"
> > " * tables inheritance: "
> > msgstr ""
> > "\n"
> > " * tabellärvning: "
>
> Eller kanske "tabellarv"?

Okej, ändrar.


> > #: src/sqldatawid.c:597
> > msgid "Return type:\n"
> > msgstr "Returneringstyp:\n"
>
> "Returtyp" säger alltid jag.

Då ändrar vi.


> > #: src/sqldatawid.c:667
> > msgid "\tAny data type\n"
> > msgstr "\tNågon datatyp\n"
>
> Antagligen snarare "Alla datatyper".

Oj. Tack.


> > #: src/sqldatawid.c:930
> > msgid "Data types and stuff"
> > msgstr "Datatyper och jox"
>
> :-)

Det är väl fint? :)


> > #: src/sqldb.c:1829
> > msgid ""
> > "INTERNAL ERROR:\n"
> > "Trying to load an SqlDb object which already have some data inside. Clean it "
> > "before."
> > msgstr ""
> > "INTERNT FEL:\n"
> > "Försöker läsa in ett SqlDb-objekt som redan har en del data. Städa den först."
>
> Fel genus igen.

Minsann. Fixat.


> > #. Text notebook page
> > #: src/sqlqueryedit.c:516
> > msgid "Text SQL"
> > msgstr "Text-SQl"
>
> Gärna versalt "L" i "SQL".

Tja, det kan jag väl gå med på... ;)


> > #: src/sqlqueryedit.c:3021
> > msgid "Criteria:"
> > msgstr "Kriteria:"
>
> Jag böjer nog "ett kriterium, flera kriterium" på svenska.  Den
> latinska böjningen fungerar inte så bra, men däremot normal
> neutrumböjning.

"Kriterium" blir det.


> > #. default option
> > #. Manually entered value
> > #: src/sqlqueryedit.c:3108
> > msgid "To be set at query time"
> > msgstr "Att ställas in under frågetid"
>
> Kanske tydligare med "Att ställas in vid frågetillfället"

Inte bara tydligare, betydligt bättre språk i allmänhet.


> > #: src/tableedit.c:246
> > msgid "Inheritance"
> > msgstr "Ärvning"
>
> "Arv" motsvarande som ovan.

Ja, jag ändrar.


> > #: src/sqlqueryenv.c:622
> > msgid "Previous record"
> > msgstr "Föregående posten"
>
> Obestämd form: "Föregående post".

Ja. Fixat. Tack.


> > #: src/sqlqueryenv.c:642
> > msgid "Choose one"
> > msgstr "Välj ett"
>
> Vad väljer man?  En post?  I så fall är det fel genus.

Vet inte om det är post eller fråga, men det spelar ju mindre roll. Tack!


> > #: src/sqlqueryform.c:500
> > msgid ""
> > "There is nothing to be modified\n"
> > "in this query"
> > msgstr ""
> > "Det finns inget att ändras\n"
> > "i denna fråga"
>
> Ta bort "s" i "ändra".

Oj.


> > #: src/sqlqueryform.c:999
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "%d tuples will be modified.\n"
> > "Update query is:\n"
> > "%s\n"
> > "Do You want to continue modification?"
> > msgstr ""
> > "%d par kommer att ändras.\n"
> > "Uppdateringsfrågan är:\n"
> > "%s\n"
> > "Vill du fortsätta med ändringen?"
>
> "Tupler" översätter jag "tuples".  Det kan vara mer än två delar i en
> "tupel", medan ett "par" har just två delar.

Jajustdet. Så var det ja. Tack!


> > #: src/sqlqueryform.c:1005
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "One tuple will be modified.\n"
> > "Update query is:\n"
> > "%s\n"
> > "Do You want to continue modification?"
> > msgstr ""
> > "Ett par kommer att ändras.\n"
> > "Uppdateringsfrågan är:\n"
> > "%s\n"
> > "Vill du fortsätta med ändringen?"
>
> Motsvarande.

Ändrat till "en tupel". Tack!


> > #: src/plugins/netaddr/netaddr.c:35
> > msgid ""
> > "Designed to be used with the\n"
> > "Postgres cidr data type"
> > msgstr ""
> > "Konstruerat för att användas med\n"
> > "Postgres-cidr-datatypen"
>
> Enklare alternativ: "Gjort för att ..."

Ja, och mycket trevligare. Ändrar.

Du ska ha ett stort tack för din granskning. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gasql.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.