Re: g-print

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-02 02:13:11

On Thu, 1 Nov 2001, Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/config.c:206
> > msgid "Letter"
> > msgstr "Letter"
>
> Eller kanske "US Letter"?  För att förtydliga ännu mer att det handlar
> om ett pappersformat.

Jag ändrar denna och även "Legal".


> > #: src/config.c:265 src/config.c:309
> > msgid ""
> > "Select whether this queue will do automatic conversions\n"
> > "of the data passed to one of the following designated types\n"
> > msgstr ""
> > "Välj huruvida denna kö automatiskt ska konvertera den data\n"
> > "som skickas till en av de följande dedikerade typerna\n"
>
> Jag tycker "angivna" passar bättre som översättning av "designated"
> här.

Jag ändrar. Tack!


> > #: src/xprint.c:323
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "There are %d printers defined on this system.\n"
> > "Do you want to create shortcuts to every one?"
> > msgstr ""
> > "Det finns %d skrivare angivna på detta system.\n"
> > "Vill du skapa genvägar till varje skrivare?"
>
> "... genvägar till allihop?" stämmer nog bättre med den fråga som
> ställs.

Du har helt rätt. Tack!

Tackar för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/g-print.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.