gASQL

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-01 23:42:55

Christian Rose writes:
> #: src/gasql.c:118
> msgid ""
> "A Database admin tool for any SQL database accessible with the gnome-db "
> "module."
> msgstr ""
> "Ett databasadministreringsverktyg för vilken databas som helst som är "
> "åtkomlig med modulen gnome-db."

Här skulle jag vilja vara mindre ordagrann och istället skriva
"... för alla databaser som är åtkomliga med/via modulen ...".

> #: src/gasql.c:158
> msgid "Relations"
> msgstr "Förhållanden"

Det är relationer i relationsdatabasen, eller hur?  Då säger man nog
"relationer" på svenska.

> #: src/gasql.c:158 src/gasql.c:283
> msgid "Relations Scheme"
> msgstr "Förhållandeschema"

Och "relationsschema" då naturligtvis.

> #: src/gasql.c:501
> msgid "Manage queries and forms"
> msgstr "Hantera tabeller och formulär"

Försök igen! :-)

> #: src/interface_cb.c:135 src/interface_cb.c:145
> msgid "Disconnect confirmation"
> msgstr "Nedkopplingsinformation"

-bekräftelse, inte -information.

> #: src/interface_cb.c:2063
> msgid "Management of possible connections:"
> msgstr "Hanteringa v möjliga anslutningar:"

Ett "a" i "av" saknas.

> #: src/interface_cb.c:2614
> msgid "Connection to the SQL server opened"
> msgstr "Anslut till SQL-servern öppnad"

"Anslutning" kanske?

> #: src/sqlaccess.c:685
> msgid ""
> "INTERNAL ERROR:\n"
> "Trying to load an SqlAccess object which already have some data inside. "
> "Clean it before."
> msgstr ""
> "INTERNT FEL:\n"
> "Försöker läsa in ett SqlAccess-objekt som redan har en del data. Städa den "
> "först."

Det är väl objektet som skall städas?  Då blir det "Städa DET först."

> #: src/sqldatawid.c:325
> msgid ""
> "\n"
> " * tables inheritance: "
> msgstr ""
> "\n"
> " * tabellärvning: "

Eller kanske "tabellarv"?

> #: src/sqldatawid.c:597
> msgid "Return type:\n"
> msgstr "Returneringstyp:\n"

"Returtyp" säger alltid jag.

> #: src/sqldatawid.c:667
> msgid "\tAny data type\n"
> msgstr "\tNågon datatyp\n"

Antagligen snarare "Alla datatyper".

> #: src/sqldatawid.c:930
> msgid "Data types and stuff"
> msgstr "Datatyper och jox"

:-)

> #: src/sqldb.c:1829
> msgid ""
> "INTERNAL ERROR:\n"
> "Trying to load an SqlDb object which already have some data inside. Clean it "
> "before."
> msgstr ""
> "INTERNT FEL:\n"
> "Försöker läsa in ett SqlDb-objekt som redan har en del data. Städa den först."

Fel genus igen.

> #. Text notebook page
> #: src/sqlqueryedit.c:516
> msgid "Text SQL"
> msgstr "Text-SQl"

Gärna versalt "L" i "SQL".

> #: src/sqlqueryedit.c:3021
> msgid "Criteria:"
> msgstr "Kriteria:"

Jag böjer nog "ett kriterium, flera kriterium" på svenska.  Den
latinska böjningen fungerar inte så bra, men däremot normal
neutrumböjning.

> #. default option
> #. Manually entered value
> #: src/sqlqueryedit.c:3108
> msgid "To be set at query time"
> msgstr "Att ställas in under frågetid"

Kanske tydligare med "Att ställas in vid frågetillfället"

> #: src/tableedit.c:246
> msgid "Inheritance"
> msgstr "Ärvning"

"Arv" motsvarande som ovan.

> #: src/sqlqueryenv.c:622
> msgid "Previous record"
> msgstr "Föregående posten"

Obestämd form: "Föregående post".

> #: src/sqlqueryenv.c:642
> msgid "Choose one"
> msgstr "Välj ett"

Vad väljer man?  En post?  I så fall är det fel genus.

> #: src/sqlqueryform.c:500
> msgid ""
> "There is nothing to be modified\n"
> "in this query"
> msgstr ""
> "Det finns inget att ändras\n"
> "i denna fråga"

Ta bort "s" i "ändra".

> #: src/sqlqueryform.c:999
> #, c-format
> msgid ""
> "%d tuples will be modified.\n"
> "Update query is:\n"
> "%s\n"
> "Do You want to continue modification?"
> msgstr ""
> "%d par kommer att ändras.\n"
> "Uppdateringsfrågan är:\n"
> "%s\n"
> "Vill du fortsätta med ändringen?"

"Tupler" översätter jag "tuples".  Det kan vara mer än två delar i en
"tupel", medan ett "par" har just två delar.

> #: src/sqlqueryform.c:1005
> #, c-format
> msgid ""
> "One tuple will be modified.\n"
> "Update query is:\n"
> "%s\n"
> "Do You want to continue modification?"
> msgstr ""
> "Ett par kommer att ändras.\n"
> "Uppdateringsfrågan är:\n"
> "%s\n"
> "Vill du fortsätta med ändringen?"

Motsvarande.

> #: src/plugins/netaddr/netaddr.c:35
> msgid ""
> "Designed to be used with the\n"
> "Postgres cidr data type"
> msgstr ""
> "Konstruerat för att användas med\n"
> "Postgres-cidr-datatypen"

Enklare alternativ: "Gjort för att ..."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.