g-print

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-01 22:12:51

Christian Rose writes:
> #: src/config.c:206
> msgid "Letter"
> msgstr "Letter"

Eller kanske "US Letter"?  För att förtydliga ännu mer att det handlar
om ett pappersformat.

> #: src/config.c:265 src/config.c:309
> msgid ""
> "Select whether this queue will do automatic conversions\n"
> "of the data passed to one of the following designated types\n"
> msgstr ""
> "Välj huruvida denna kö automatiskt ska konvertera den data\n"
> "som skickas till en av de följande dedikerade typerna\n"

Jag tycker "angivna" passar bättre som översättning av "designated"
här.

> #: src/xprint.c:323
> #, c-format
> msgid ""
> "There are %d printers defined on this system.\n"
> "Do you want to create shortcuts to every one?"
> msgstr ""
> "Det finns %d skrivare angivna på detta system.\n"
> "Vill du skapa genvägar till varje skrivare?"

"... genvägar till allihop?" stämmer nog bättre med den fråga som
ställs.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.