Re: galf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-02 01:50:56

On Thu, 1 Nov 2001, Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/feedback-client.c:152
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Galf Error: Can't start feedback display,\n"
> > " Launching %s without galf\n"
> > msgstr ""
> > "Galf-fel: Kan inte starta återkopplingsdisplayen.\n"
> > " Startar %s utan galf\n"
> >
> > #: src/feedback-client.c:156
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Galf Error: Can't set DESKTOP_LAUNCH_ID environmental variable,\n"
> > " Launching %s without galf\n"
> > msgstr ""
> > "Galf-fel: Kan inte ställa in miljövariabeln DESKTOP_LAUNCH_ID,\n"
> > " startar %s utan galf\n"
>
> I ena fallet har du börjat "Startar" med versalt "S" som i orginalet,
> i andra fallet med gement som vore logiskt eftersom meningen inte är
> avslutad, utan bara avdelad med kommatecken.
>
> Du kanske skulle göra på samma sätt i båda fallen?

Jo. Till mitt försvar vill jag dock säga att jag faktiskt hade avdelat det
första exemplet till två meningar, så det var inte fel med stor
begynnelsebokstav där. Men givetvis är det trevligast om man är
konsekvent, har ändrat till komma och liten bokstav.

Tack för kommentaren! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/galf.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.