galf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-01 20:01:22

Christian Rose writes:
> #: src/feedback-client.c:152
> #, c-format
> msgid ""
> "Galf Error: Can't start feedback display,\n"
> " Launching %s without galf\n"
> msgstr ""
> "Galf-fel: Kan inte starta återkopplingsdisplayen.\n"
> " Startar %s utan galf\n"
> 
> #: src/feedback-client.c:156
> #, c-format
> msgid ""
> "Galf Error: Can't set DESKTOP_LAUNCH_ID environmental variable,\n"
> " Launching %s without galf\n"
> msgstr ""
> "Galf-fel: Kan inte ställa in miljövariabeln DESKTOP_LAUNCH_ID,\n"
> " startar %s utan galf\n"

I ena fallet har du börjat "Startar" med versalt "S" som i orginalet,
i andra fallet med gement som vore logiskt eftersom meningen inte är
avslutad, utan bara avdelad med kommatecken.

Du kanske skulle göra på samma sätt i båda fallen?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.