gnome-crash

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-29 21:23:44

Du har översatt "package" med "programpaket".  Jag är lite nyfiken på
varför du tror behovet av att precisera paketsorten är större på
svenska än på engelska.

Annars hade jag inga kommentarer utöver de du redan fått från andra.
Vad gäller PID så tycker jag också det fungerar bra på svenska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.