Re: gnome-crash

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-30 00:48:09

Göran Uddeborg wrote:
> Du har översatt "package" med "programpaket".  Jag är lite nyfiken på
> varför du tror behovet av att precisera paketsorten är större på
> svenska än på engelska.

Finns ingen anledning. Orsaken är helt enkelt att det var så det kom ut
ur översättningsminnet, och jag missade det vid min egen granskning. Jag
har ändrat till "paket" på båda ställena nu. Tack!


> Annars hade jag inga kommentarer utöver de du redan fått från andra.
> Vad gäller PID så tycker jag också det fungerar bra på svenska.

Ok. Tack för kommentaren. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-crash.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.