Re: ld-2.11

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-27 17:10:04

Göran Uddeborg wrote:
> > Har du förslag på vad det ska översättas med i detta sammanhang? Blir
> > "startadressen på det körbara" bra? Jag ändrar till det så länge.
> 
> Jag skulle kanske sagt "startadressen FÖR ...".  Men annars blir det
> nog bra.

Jag ändrar till "startadressen för".


> > Det, min vän, är frågan! Jag tycker "fixar" är tydligare som substantiv.
> > Om du inte hade något annat förslag, förstås.
> 
> Om jag kommer på något säger jag till.

:-)


> > > > #: ldlang.c:1427
> > > > msgid "%B: file not recognized: %E\n"
> > > > msgstr "%B: filen kändes inte igen: %E\n"
> > >
> > > När jag läste det först insåg jag inte att "känna" och "igen" hörde
> > > ihop, utan undrade om länkaren känt på filen förut.  För att undvika
> > > sådana missförstånd skulle jag nog skrivit
> > >
> > >   %B: ej igenkänd fil: %E
> > >
> > > Du gillar väl inte det sättet att formulera, men du kanske kan hitta
> > > på något emellan.
> >
> > Vad sägs om "ingen igenkänd fil"? Jag ändrar till det om ingen
> > protesterar.
> 
> Jag tycker inte RIKTIGT om det, eftersom det, åtminstone så här
> fristående, låter som om man letar bland flera filer.  Kanske "filen
> inte igenkänd" skulle passa dig?  Det är nära ditt ursprungliga
> förslag, fast utan risken för missförstånd.

Jag ändrar till "filen inte igenkänd". Tack!


> > > > #: ldlang.c:1488
> > > > msgid "%F%B: object %B in archive is not object\n"
> > > > msgstr "%F%B: objektet %B i arkivet är inte ett objekt\n"
> > >
> > > De menar nog "object file", fast har förkortat det.  Så "ett" passar
> > > inte så bra.
> >
> > Du menar att jag ska ändra till "objektet %B i arkivet är inte en
> > objektfil"? Jag gör så, och inväntar synpunkter.
> 
> Ja, eller "objektformat" om man så vill.

Menar du "objektet %B är inte i objektformat"? Jag antar att du menar
det, och ändrar till det.


> > > > #: lexsup.c:336
> > > > msgid "Split output sections every SIZE octets"
> > > > msgstr "Dela utdatasektioner var STORLEK oktett"
> > >
> > > "Oktetter".  Det är med stor sannolikhet mer än en.
> >
> > Men hörrudu... använder man inte singularformen i dessa sammanhang på
> > svenska? Jämför med "pip var tredje minut"/"beep every three minutes".
> > Jag ändrar inte om du inte lyckas övertyga mig.
> 
> Eh, det har du alldeles rätt i.  Vad tänkte jag på.  Min tur att vara
> trött.  Jag tänker inte ens försöka övertyga dig, jag ändrar mig
> istället.

;-)

Du ska ha många tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/ld-2.11.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.