Re: ld-2.11

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-27 14:21:29

Christian Rose writes:
> Har du förslag på vad det ska översättas med i detta sammanhang? Blir
> "startadressen på det körbara" bra? Jag ändrar till det så länge.

Jag skulle kanske sagt "startadressen FÖR ...".  Men annars blir det
nog bra.

> Det, min vän, är frågan! Jag tycker "fixar" är tydligare som substantiv.
> Om du inte hade något annat förslag, förstås.

Om jag kommer på något säger jag till.

> > > #: ldlang.c:1427
> > > msgid "%B: file not recognized: %E\n"
> > > msgstr "%B: filen kändes inte igen: %E\n"
> > 
> > När jag läste det först insåg jag inte att "känna" och "igen" hörde
> > ihop, utan undrade om länkaren känt på filen förut.  För att undvika
> > sådana missförstånd skulle jag nog skrivit
> > 
> >   %B: ej igenkänd fil: %E
> > 
> > Du gillar väl inte det sättet att formulera, men du kanske kan hitta
> > på något emellan.
> 
> Vad sägs om "ingen igenkänd fil"? Jag ändrar till det om ingen
> protesterar.

Jag tycker inte RIKTIGT om det, eftersom det, åtminstone så här
fristående, låter som om man letar bland flera filer.  Kanske "filen
inte igenkänd" skulle passa dig?  Det är nära ditt ursprungliga
förslag, fast utan risken för missförstånd.

> > > #: ldlang.c:1488
> > > msgid "%F%B: object %B in archive is not object\n"
> > > msgstr "%F%B: objektet %B i arkivet är inte ett objekt\n"
> > 
> > De menar nog "object file", fast har förkortat det.  Så "ett" passar
> > inte så bra.
> 
> Du menar att jag ska ändra till "objektet %B i arkivet är inte en
> objektfil"? Jag gör så, och inväntar synpunkter.

Ja, eller "objektformat" om man så vill.

> > > #: lexsup.c:336
> > > msgid "Split output sections every SIZE octets"
> > > msgstr "Dela utdatasektioner var STORLEK oktett"
> > 
> > "Oktetter".  Det är med stor sannolikhet mer än en.
> 
> Men hörrudu... använder man inte singularformen i dessa sammanhang på
> svenska? Jämför med "pip var tredje minut"/"beep every three minutes".
> Jag ändrar inte om du inte lyckas övertyga mig.

Eh, det har du alldeles rätt i.  Vad tänkte jag på.  Min tur att vara
trött.  Jag tänker inte ens försöka övertyga dig, jag ändrar mig
istället.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.