Re: ld-2.11

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-27 11:55:30

Göran Uddeborg wrote:
> > #: emultempl/armcoff.em:71
> > msgid " --thumb-entry=<sym> Set the entry point to be Thumb symbol <sym>\n"
> > msgstr ""
> > " --thumb-entry=<sym> Ställ in insättningspunkten till att vara\n"
> > "            tumsymbolen <sym>\n"
> 
> "Thumb" verkar vara någon slags speciell kod för ARM-processorer.
> (Hmm, tummar, armar, är det någon som försöker vara rolig?) Så
> "tumsymbolen" blir nog bra.
> 
> Men "entry point" i ld-sammanhang är den adress där man skall börja
> exekvera kod. "Ingångspunkt" känns som en bra översättning, både
> begriplig och direkt orginalet. Det finns några stycken sådana.

"Ingångspunkt" och "ingångssymbol" får det bli. Tackar.


> > #: emultempl/pe.em:270
> > msgid " --image-base <address>       Set start address of the executable\n"
> > msgstr ""
> > " --image-base <adress>       Ställ in startadressen på körbara filen\n"
> 
> Det är inte någon filadress, utan den (lägsta) startadress i det
> virtuella minned där den körbara koden laddas.

Har du förslag på vad det ska översättas med i detta sammanhang? Blir
"startadressen på det körbara" bra? Jag ändrar till det så länge.


> > #: emultempl/pe.em:271
> > msgid " --major-image-version <number>   Set version number of the executable\n"
> > msgstr ""
> > " --major-image-version <nummer>   Ställ in versionsnummer på körbara filen\n"
> 
> Återigen tveksamt med hänvisning till filen. Det handlar (om jag inte
> misstar mig) om ett attribut på den körbara koden.

"på det körbara" blir det nu då.


> > #: emultempl/pe.em:272
> > msgid " --major-os-version <number>    Set minimum required OS version\n"
> > msgstr ""
> > " --major-os-version <nummer>    Ställ in minsta OS-version som krävs\n"
> >
> > #: emultempl/pe.em:273
> > msgid " --major-subsystem-version <number> Set minimum required OS subsystem version\n"
> > msgstr ""
> > " --major-subsystem-version <nummer> Ställ in minsta OS-undersystemsversion\n"
> > "                   som krävs\n"
> 
> "Lägsta" är kanske tydligare än "minsta", eller vad tror du? "Ställ
> in lägsta nödvändiga OS-version".

Håller med. Har ändrat på alla ställen. Tack!


> > #: emultempl/pe.em:745 emultempl/pe.em:771
> > msgid "Use --disable-stdcall-fixup to disable these fixups\n"
> > msgstr "Använd --disable-stdcall-fixup för att stänga av dessa fixar\n"
> 
> "fix up" skulle jag vilja översätta med "klara upp" eller "ordna upp"
> här.

Ummm, men det används ju som substantiv här? Menar du "uppklarningar"
eller "uppordningar"? Då tycker jag "fixar" låter bättre. Eller?


> Fast hur skall man substantivera det?

Det, min vän, är frågan! Jag tycker "fixar" är tydligare som substantiv.
Om du inte hade något annat förslag, förstås.


> > #: ldemul.c:248
> > msgid "%P: unrecognised emulation mode: %s\n"
> > msgstr "%P: okänt emulationsläge: %s\n"
> 
> Vad tycker du om "emulering(släge)"? Finns några meddelanden till i
> så fall.

Okej då. Ändrar på alla ställen.


> > #: ldexp.c:398
> > msgid "%X%S: unresolvable symbol `%s' referenced in expression\n"
> > msgstr "%X%S: ouppslagbara symbolen \"%s\" refererades i uttrycket\n"
> 
> I länksammanhang brukar jag översätta "resolve a reference/symbol" med
> att "lösa (upp) en referens/symbol". Vad tycker du om det?

Kanske det. Är benägen att hålla med, "slå upp" fungerar kanske bättre i
DNS-sammanhang. Jag löser upp på alla ställen. Tack.


> > #: ldlang.c:738
> > msgid "Origin"
> > msgstr "Ursprung"
> 
> Det är väl var en minnessektion börjar, så är inte "början" bättre än
> "ursprung"?

Kanske det. Jag ändrar. Tackar.


> > #: ldlang.c:1427
> > msgid "%B: file not recognized: %E\n"
> > msgstr "%B: filen kändes inte igen: %E\n"
> 
> När jag läste det först insåg jag inte att "känna" och "igen" hörde
> ihop, utan undrade om länkaren känt på filen förut. För att undvika
> sådana missförstånd skulle jag nog skrivit
> 
>  %B: ej igenkänd fil: %E
> 
> Du gillar väl inte det sättet att formulera, men du kanske kan hitta
> på något emellan.

Vad sägs om "ingen igenkänd fil"? Jag ändrar till det om ingen
protesterar.


> > #: ldlang.c:1488
> > msgid "%F%B: object %B in archive is not object\n"
> > msgstr "%F%B: objektet %B i arkivet är inte ett objekt\n"
> 
> De menar nog "object file", fast har förkortat det. Så "ett" passar
> inte så bra.

Du menar att jag ska ändra till "objektet %B i arkivet är inte en
objektfil"? Jag gör så, och inväntar synpunkter.


> > #: ldlang.c:3418
> > msgid "%P: warning: cannot find entry symbol %s; not setting start address\n"
> > msgstr ""
> > "%P: varning: kan inte hitta lokala insättningssymbolen %s; ställer inte in startadress\n"
> 
> "entry point" enligt tidigare, men vad då "lokala"?

Ja, var kom "lokala" ifrån... Inte den blekaste.


> > #. This message happens when using the
> > #. svr3.ifile linker script, so I have
> > #. disabled it.
> > #: ldlang.c:3648
> > msgid "%P: no [COMMON] command, defaulting to .bss\n"
> > msgstr "%P: inget [GEMENSAMT] kommando, använder standardalternativet .bss\n"
> 
> "[COMMON]" är konkret syntax från länkskript; det skall inte
> översättas.

Hoppsan, tack!


> > msgid "%P%Fmultiple STARTUP files\n"
> > msgstr "%P%Fflera samtidiga UPPSTARTsfiler\n"
> 
> "STARTUP" likaså.

Okej.


> > #: ldmain.c:301
> > msgid "using internal linker script:\n"
> > msgstr "använder internt länkarskript:\n"
> 
> "länkskript" tycker jag räcker.

Okej då. Jag ändrar på alla ställen.


> > #: ldmain.c:400
> > msgid "%F%B: final close failed: %E\n"
> > msgstr "%F%B: slutgiltig stängning misslyckades: %E\n"
> 
> "Avslutande" kanske tydligare förklarar vad det handlar om? Finns en
> motsvarande om länkning längre ner.

Jag ändrar. Tack!


> > #: ldmain.c:788
> > msgid "Archive member included"
> > msgstr "Inkluderade arkivmedlemmar"
> 
> Orginalet är singular. Det skulle kunna vara en utskrift som talar om
> att en viss arkivmedlem togs med.

Okej, ändrar till "Inkluderade arkivmedlem".


> > #: ldmain.c:955 ldmain.c:994
> > msgid "%P: warning: global constructor %s used\n"
> > msgstr "%P: varning: global konstruktör %s användes\n"
> 
> "Konstruktor" eller "konstruerare" är den terminologi jag hört.
> Åtminstone bland C++-programmerare, det kanske skiljer?

Det tror jag inte, nu när du säger det känns "konstruktor" bekant. Jag
ändrar till "konstruktor" respektive "destruktor" på flera ställen.
Tack!


> > #: ldmain.c:1297
> > msgid " reloc refers to symbol `%T' which is not being output\n"
> > msgstr " omlokalisering refererar till symbolen \"%T\" som inte visas\n"
> 
> Jag skulle ju antagit att det handlar om "output to target file" elelr
> något sådant. "Skrivs ut" kanske passar?

Jag ändrar.


> > #: ldmisc.c:242
> > #, c-format
> > msgid "built in linker script:%u"
> > msgstr "byggd i länkarskript:%u"
> 
> Inte "inbyggt länkskript"?

Det är det säkert. Vilken miss! Man tackar.


> > #: lexsup.c:217
> > msgid "Just link symbols (if directory, same as --rpath)"
> > msgstr "Justera länkarsymbol (om katalog, samma som --rpath)"
> 
> Nej men "Länka bara symboler" alltså utan att ta med dem i utfilen.

Hoho. Jag var nog trött.


> > #: lexsup.c:232
> > msgid "Build global constructor/destructor tables"
> > msgstr "Bygg globala konstruktörs-/destruktörstabeller"
> 
> Och motsvarande "destruktor" eller "destruerare".

Har redan ändrat till "destruktor".


> > #: lexsup.c:277
> > msgid "Demangle symbol names [using STYLE]"
> > msgstr "Gör symbolnamn förståeliga [använd STIL]"
> 
> "Avmangla" brukar jag säga, men det är kanske lite svengelska över
> det. "Avkoda" kanske är bättre. Om de är förståeliga för det är en
> helt annan sak. (Det beror bland annat på vad man försöker förstå.
> Ibland föredrar jag ena formen, ibland den andra.)

Avkoda blir bra. Man tackar.


> > #: lexsup.c:299
> > msgid "Do not demangle symbol names"
> > msgstr "Gör inte symbolnamn förståeliga"
> 
> Som sagt, förståelig är inte riktigt bra.

Nej.


> > #: lexsup.c:324
> > msgid "Set runtime shared library search path"
> > msgstr "Ställ in körtidssökväg för delat bibliotek"
> 
> "delade" vill jag ha på svenska.

Okej. Betrakta din önskan som uppfylld *POFF*.


> > #: lexsup.c:336
> > msgid "Split output sections every SIZE octets"
> > msgstr "Dela utdatasektioner var STORLEK oktett"
> 
> "Oktetter". Det är med stor sannolikhet mer än en.

Men hörrudu... använder man inte singularformen i dessa sammanhang på
svenska? Jämför med "pip var tredje minut"/"beep every three minutes".
Jag ändrar inte om du inte lyckas övertyga mig.


> > #: lexsup.c:954
> > msgid "Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc.\n"
> > msgstr "Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc.\n"
> 
> Vadnudå? Har de slarvat bort det roliga lilla ©!?!
> :-)

Ja, det tyckte jag också var lite tråkigt! ;-)


> > #: lexsup.c:955
> > msgid ""
> > "This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
> > "the GNU General Public License. This program has absolutely no warranty.\n"
> > msgstr ""
> > "Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
> > "informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
> > "originaltexten längre ned.\n"
> > "Detta program är fri programvara. Du kan vidaredistribuera det under\n"
> > "villkoren i GNU General Public License. Detta program har ingen som\n"
> > "helst garanti.\n"
> > "This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
> > "the GNU General Public License. This program has absolutely no warranty.\n"
> 
> Jag tror inte du behöver din brasklapp här. Orginaltexten är alldeles
> för kort för att vara en amerikansk juridisk text. Jag tror det
> räcker med en direkt översättning, mellanstycket alltså.

Okejdå.

Man får tacka riktigt mycket för granskningen. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/ld-2.11.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.