ld-2.11

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-26 23:45:28

Christian Rose writes:
> #: emultempl/armcoff.em:71
> msgid " --thumb-entry=<sym> Set the entry point to be Thumb symbol <sym>\n"
> msgstr ""
> " --thumb-entry=<sym> Ställ in insättningspunkten till att vara\n"
> "            tumsymbolen <sym>\n"

"Thumb" verkar vara någon slags speciell kod för ARM-processorer.
(Hmm, tummar, armar, är det någon som försöker vara rolig?) Så
"tumsymbolen" blir nog bra.

Men "entry point" i ld-sammanhang är den adress där man skall börja
exekvera kod. "Ingångspunkt" känns som en bra översättning, både
begriplig och direkt orginalet. Det finns några stycken sådana.

> #: emultempl/pe.em:270
> msgid " --image-base <address>       Set start address of the executable\n"
> msgstr ""
> " --image-base <adress>       Ställ in startadressen på körbara filen\n"

Det är inte någon filadress, utan den (lägsta) startadress i det
virtuella minned där den körbara koden laddas.

> #: emultempl/pe.em:271
> msgid " --major-image-version <number>   Set version number of the executable\n"
> msgstr ""
> " --major-image-version <nummer>   Ställ in versionsnummer på körbara filen\n"

Återigen tveksamt med hänvisning till filen. Det handlar (om jag inte
misstar mig) om ett attribut på den körbara koden.

> #: emultempl/pe.em:272
> msgid " --major-os-version <number>    Set minimum required OS version\n"
> msgstr ""
> " --major-os-version <nummer>    Ställ in minsta OS-version som krävs\n"
> 
> #: emultempl/pe.em:273
> msgid " --major-subsystem-version <number> Set minimum required OS subsystem version\n"
> msgstr ""
> " --major-subsystem-version <nummer> Ställ in minsta OS-undersystemsversion\n"
> "                   som krävs\n"

"Lägsta" är kanske tydligare än "minsta", eller vad tror du? "Ställ
in lägsta nödvändiga OS-version".

> #: emultempl/pe.em:745 emultempl/pe.em:771
> msgid "Use --disable-stdcall-fixup to disable these fixups\n"
> msgstr "Använd --disable-stdcall-fixup för att stänga av dessa fixar\n"

"fix up" skulle jag vilja översätta med "klara upp" eller "ordna upp"
här.

Fast hur skall man substantivera det?

> #: ldemul.c:248
> msgid "%P: unrecognised emulation mode: %s\n"
> msgstr "%P: okänt emulationsläge: %s\n"

Vad tycker du om "emulering(släge)"? Finns några meddelanden till i
så fall.

> #: ldexp.c:398
> msgid "%X%S: unresolvable symbol `%s' referenced in expression\n"
> msgstr "%X%S: ouppslagbara symbolen \"%s\" refererades i uttrycket\n"

I länksammanhang brukar jag översätta "resolve a reference/symbol" med
att "lösa (upp) en referens/symbol". Vad tycker du om det?

> #: ldlang.c:738
> msgid "Origin"
> msgstr "Ursprung"

Det är väl var en minnessektion börjar, så är inte "början" bättre än
"ursprung"?

> #: ldlang.c:1427
> msgid "%B: file not recognized: %E\n"
> msgstr "%B: filen kändes inte igen: %E\n"

När jag läste det först insåg jag inte att "känna" och "igen" hörde
ihop, utan undrade om länkaren känt på filen förut. För att undvika
sådana missförstånd skulle jag nog skrivit

 %B: ej igenkänd fil: %E

Du gillar väl inte det sättet att formulera, men du kanske kan hitta
på något emellan.

> #: ldlang.c:1488
> msgid "%F%B: object %B in archive is not object\n"
> msgstr "%F%B: objektet %B i arkivet är inte ett objekt\n"

De menar nog "object file", fast har förkortat det. Så "ett" passar
inte så bra.

> #: ldlang.c:3418
> msgid "%P: warning: cannot find entry symbol %s; not setting start address\n"
> msgstr ""
> "%P: varning: kan inte hitta lokala insättningssymbolen %s; ställer inte in startadress\n"

"entry point" enligt tidigare, men vad då "lokala"?

> #. This message happens when using the
> #. svr3.ifile linker script, so I have
> #. disabled it.
> #: ldlang.c:3648
> msgid "%P: no [COMMON] command, defaulting to .bss\n"
> msgstr "%P: inget [GEMENSAMT] kommando, använder standardalternativet .bss\n"

"[COMMON]" är konkret syntax från länkskript; det skall inte
översättas.

> msgid "%P%Fmultiple STARTUP files\n"
> msgstr "%P%Fflera samtidiga UPPSTARTsfiler\n"

"STARTUP" likaså.

> #: ldmain.c:301
> msgid "using internal linker script:\n"
> msgstr "använder internt länkarskript:\n"

"länkskript" tycker jag räcker.

> #: ldmain.c:400
> msgid "%F%B: final close failed: %E\n"
> msgstr "%F%B: slutgiltig stängning misslyckades: %E\n"

"Avslutande" kanske tydligare förklarar vad det handlar om? Finns en
motsvarande om länkning längre ner.

> #: ldmain.c:788
> msgid "Archive member included"
> msgstr "Inkluderade arkivmedlemmar"

Orginalet är singular. Det skulle kunna vara en utskrift som talar om
att en viss arkivmedlem togs med.

> #: ldmain.c:955 ldmain.c:994
> msgid "%P: warning: global constructor %s used\n"
> msgstr "%P: varning: global konstruktör %s användes\n"

"Konstruktor" eller "konstruerare" är den terminologi jag hört.
Åtminstone bland C++-programmerare, det kanske skiljer?

> #: ldmain.c:1297
> msgid " reloc refers to symbol `%T' which is not being output\n"
> msgstr " omlokalisering refererar till symbolen \"%T\" som inte visas\n"

Jag skulle ju antagit att det handlar om "output to target file" elelr
något sådant. "Skrivs ut" kanske passar?

> #: ldmisc.c:242
> #, c-format
> msgid "built in linker script:%u"
> msgstr "byggd i länkarskript:%u"

Inte "inbyggt länkskript"?

> #: lexsup.c:217
> msgid "Just link symbols (if directory, same as --rpath)"
> msgstr "Justera länkarsymbol (om katalog, samma som --rpath)"

Nej men "Länka bara symboler" alltså utan att ta med dem i utfilen.

> #: lexsup.c:232
> msgid "Build global constructor/destructor tables"
> msgstr "Bygg globala konstruktörs-/destruktörstabeller"

Och motsvarande "destruktor" eller "destruerare".

> #: lexsup.c:277
> msgid "Demangle symbol names [using STYLE]"
> msgstr "Gör symbolnamn förståeliga [använd STIL]"

"Avmangla" brukar jag säga, men det är kanske lite svengelska över
det. "Avkoda" kanske är bättre. Om de är förståeliga för det är en
helt annan sak. (Det beror bland annat på vad man försöker förstå.
Ibland föredrar jag ena formen, ibland den andra.)

> #: lexsup.c:299
> msgid "Do not demangle symbol names"
> msgstr "Gör inte symbolnamn förståeliga"

Som sagt, förståelig är inte riktigt bra.

> #: lexsup.c:324
> msgid "Set runtime shared library search path"
> msgstr "Ställ in körtidssökväg för delat bibliotek"

"delade" vill jag ha på svenska.

> #: lexsup.c:336
> msgid "Split output sections every SIZE octets"
> msgstr "Dela utdatasektioner var STORLEK oktett"

"Oktetter". Det är med stor sannolikhet mer än en.

> #: lexsup.c:954
> msgid "Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc.\n"
> msgstr "Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc.\n"

Vadnudå? Har de slarvat bort det roliga lilla ©!?!
:-)

> #: lexsup.c:955
> msgid ""
> "This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
> "the GNU General Public License. This program has absolutely no warranty.\n"
> msgstr ""
> "Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
> "informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
> "originaltexten längre ned.\n"
> "Detta program är fri programvara. Du kan vidaredistribuera det under\n"
> "villkoren i GNU General Public License. Detta program har ingen som\n"
> "helst garanti.\n"
> "This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
> "the GNU General Public License. This program has absolutely no warranty.\n"

Jag tror inte du behöver din brasklapp här. Orginaltexten är alldeles
för kort för att vara en amerikansk juridisk text. Jag tror det
räcker med en direkt översättning, mellanstycket alltså.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.