Re: opcodes-2.11

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-23 15:38:28

Jag har tagit en titt på Jörgens tidigare översättning och lånat lite
idéer från denna. Här är en podiff mot den fil som jag tidigare skickade
till listan. Hela filen finns fortfarande på
http://www.menthos.com/po/tp/opcodes-2.11.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for opcodes.
 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: opcodes 2.11\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-01-11 12:44-0800\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-10-22 14:10+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-10-23 15:35+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: alpha-opc.c:335
 msgid "branch operand unaligned"
G msgstr "grenoperatorn ojusterad"
N msgstr "grenoperanden ligger inte på jämn gräns"
 
 #: alpha-opc.c:358 alpha-opc.c:380
 msgid "jump hint unaligned"
G msgstr "hopptipset ojusterat"
N msgstr "hopptipset ligger inte på jämn gräns"
 
 #: arc-dis.c:52
 msgid "Illegal limm reference in last instruction!\n"
G msgstr "Otillåtem limm-referens i senaste instruktionen!\n"
N msgstr "Otillåten limm-referens i sista instruktionen!\n"
 
 
 #: avr-dis.c:180
 msgid "Internal disassembler error"
G msgstr "Internt disassemblerfel"
N msgstr "Internt fel i disassembleraren"
 
 
 #: cgen-asm.c:224
 msgid "unrecognized keyword/register name"
G msgstr "okänt nyckelord/registernamn"
N msgstr "okänt namn på nyckelord/register"
 
 #: cgen-asm.c:332 fr30-ibld.c:232 m32r-ibld.c:232
 #, c-format
 msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %ld)"
G msgstr "operatorn är utanför intervallet (%ld är inte mellan %ld och %ld)"
N msgstr "operanden är utanför intervallet (%ld är inte mellan %ld och %ld)"
 
 #: cgen-asm.c:353
 #, c-format
 msgid "operand out of range (%lu not between %lu and %lu)"
G msgstr "operatorn är utanför intervallet (%lu är inte mellan %lu och %lu)"
N msgstr "operanden är utanför intervallet (%lu är inte mellan %lu och %lu)"
 
 
 #: dis-buf.c:61
 #, c-format
 msgid "Address 0x%x is out of bounds.\n"
G msgstr "Adress 0x%x är utanför gränserna.\n"
N msgstr "Adressen 0x%x ligger utanför tillåtna gränser.\n"
 
 
 #: fr30-dis.c:300 m32r-dis.c:239
 #, c-format
 msgid "Unrecognized field %d while printing insn.\n"
G msgstr "Okänt fält %d vid utskrift av insn.\n"
N msgstr "Okänt fält %d vid utskrift av instruktion.\n"
 
 #: fr30-ibld.c:216 m32r-ibld.c:216
 #, c-format
 msgid "operand out of range (%lu not between 0 and %lu)"
G msgstr "operatorn utanför intervallet (%lu inte mellan 0 och %lu)"
N msgstr "operanden utanför intervallet (%lu inte mellan 0 och %lu)"
 
 #: fr30-ibld.c:790 m32r-ibld.c:719
 #, c-format
 msgid "Unrecognized field %d while building insn.\n"
G msgstr "Okänt fält %d vid bygge av insn.\n"
N msgstr "Okänt fält %d vid konstruktion av instruktion.\n"
 
 #: fr30-ibld.c:994 m32r-ibld.c:849
 #, c-format
 msgid "Unrecognized field %d while decoding insn.\n"
G msgstr "Okänt fält %d vid avkodning av insn.\n"
N msgstr "Okänt fält %d vid avkodning av instruktion.\n"
 
 #: fr30-ibld.c:1138 m32r-ibld.c:954
 #, c-format
 msgid "Unrecognized field %d while getting int operand.\n"
G msgstr "Okänt fält %d vid hämtning av heltalsoperator.\n"
N msgstr "Okänt fält %d vid hämtning av heltalsoperand.\n"
 
 #: fr30-ibld.c:1267 m32r-ibld.c:1044
 #, c-format
 msgid "Unrecognized field %d while getting vma operand.\n"
G msgstr "Okänt fält %d vid hämtning av vma-operator.\n"
N msgstr "Okänt fält %d vid hämtning av vma-operand.\n"
 
 #: fr30-ibld.c:1396 m32r-ibld.c:1137
 #, c-format
 msgid "Unrecognized field %d while setting int operand.\n"
G msgstr "Okänt fält %d vid inställning av heltalsoperator.\n"
N msgstr "Okänt fält %d vid inställning av heltalsoperand.\n"
 
 #: fr30-ibld.c:1518 m32r-ibld.c:1223
 #, c-format
 msgid "Unrecognized field %d while setting vma operand.\n"
G msgstr "Okänt fält %d vid inställning av vma-operator.\n"
N msgstr "Okänt fält %d vid inställning av vma-operand.\n"
 
 
 #: h8500-dis.c:141
 #, c-format
 msgid "can't cope with insert %d\n"
G msgstr "kan inte klara av insättning %d\n"
N msgstr "kan inte sätta in %d\n"
 
 
 #: i386-dis.c:2740
 msgid "<internal disassembler error>"
G msgstr "<internt disassembleringsfel>"
N msgstr "<internt fel i disassembleraren>"
 
 
 #: m68k-dis.c:412
 #, c-format
 msgid "<internal error in opcode table: %s %s>\n"
G msgstr "<internt fel i opkodtabellen: %s %s>\n"
N msgstr "<internt fel i instruktionstabellen: %s %s>\n"
 
 
 #: m88k-dis.c:274
 #, c-format
 msgid "# <dis error: %08x>"
G msgstr "# <disfel: %08x>"
N msgstr "# <disassemblerarfel: %08x>"
 
 
 #: v850-dis.c:221
 #, c-format
 msgid "unknown operand shift: %x\n"
G msgstr "okänt operatorskifte: %x\n"
N msgstr "okänt operandskifte: %x\n"
 
 
 #. The functions used to insert and extract complicated operands.
 #. Note: There is a conspiracy between these functions and
 #. v850_insert_operand() in gas/config/tc-v850.c. Error messages
 #. containing the string 'out of range' will be ignored unless a
 #. specific command line option is given to GAS.
 #: v850-opc.c:46
 msgid "displacement value is not in range and is not aligned"
G msgstr "förskjutningsvärdet är inte inom intervallet och inte justerat"
N msgstr ""
N "förskjutningsvärdet är inte inom intervallet och ligger inte på jämn gräns"
 
 
 #: v850-opc.c:48
 msgid "displacement value is not aligned"
G msgstr "förskjutningsvärdet är inte justerat"
N msgstr "förskjutningsvärdet ligger inte på jämn gräns"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.