opcodes-2.11

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-22 16:26:30

Jag funderar på det där med justerad som översättning av "aligned".
Jag undrar om man förstår det.  Inte för att jag har något bättre
förslag.

> #: v850-dis.c:221
> #, c-format
> msgid "unknown operand shift: %x\n"
> msgstr "okänt operatorskifte: %x\n"

Operand, inte operator.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.