cpio-2.3.911

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-21 18:09:51

Christian Rose writes:
> #: src/mt.c:308
> msgid "Usage: %s [-V] [-f device] [--file=device] [--help] [--version] operation [count]\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [-V] [-f device] [--file=enhet] [--help] [--version] åtgärd\n"
> "            [antal]\n"

Översätt du "device" båda gångerna.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.