Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-21 18:18:28

Christian Rose writes:
> Ah, är det där "att rucka på något" kommer ifrån...

Nej, det är två olika betydelser.

"Rucka" i meningen "bringa (något) ur sitt läge" är äldre, först
belagt 1685 och är troligen ursprungligen ljudhärmande.

"Rucka" i meningen "reglera (ur) till noggrannare gång" är som sagt
först belagt 1796 och stammar från lågtyska "rucken" med samma
betydelse.

Längre bak kan man ju föreställa sig att de kommer från någon gemensam
stam, men de är inte så nära släkt.  Allt enligt NEO.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.