Re: cpio-2.3.911

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-21 18:35:45

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/mt.c:308
> > msgid "Usage: %s [-V] [-f device] [--file=device] [--help] [--version] operation [count]\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [-V] [-f device] [--file=enhet] [--help] [--version] åtgärd\n"
> > "            [antal]\n"
> 
> Översätt du "device" båda gångerna.

Det kan jag hålla med om. Vilken slarver jag är. Tack ska du ha, ny fil
finns på http://www.menthos.com/po/tp/cpio-2.3.911.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.