a2ps

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-21 17:54:13

peter karlsson writes:
> #: src/main.c:362
> #, c-format
> msgid "font size is %gpt"
> msgstr "teckenstorleken är %.0f tum"

Det var lite vilt! %g punkter blev %.0f tum! %g till %.0f skulle väl
FUNGERA, men känns tveksamt. Och pt till tum torde bli rejält fel.
:-)

> #: src/main.c:390
> msgid "Headers:\n"
> msgstr "Sidhuvud och sidfot:\n"

Är det rätt? Avses sidfot också med "headers"?

> #: src/main.c:411
> #, c-format
> msgid ""
> " truncate lines = %s\n"
> " interpret   = %s\n"
> " end of line  = %s\n"
> " encoding    = %s\n"
> " document title = %s\n"
> " prologue    = %s\n"
> " print anyway  = %s\n"
> " delegating   = %s\n"
> msgstr ""
> " klipp rader        = %s\n"
> " tolka           = %s\n"
> " radslut          = %s\n"
> " teckenuppsättning     = %s\n"
> " dokumenttitel       = %s\n"
> " prolog          = %s\n"
> " skriv ut i alla fall   = %s\n"
> " delegering        = %s\n"

Måste du ha så mycket blanka före likhetstecknen? Räcker det inte med
ett blanksteg längre än längsta raden, som i orginalet?

> #. TRANS: a2ps -E --list=options. Warning, this answer is also
> #. used for the PPD file. Make it compatible with both.
> #: src/main.c:436 src/main.c:502
> msgid "selected automatically"
> msgstr "vald automatiskt"

Du såg kommentaren? Jag kan inte avgöra, jag förstår inte hur de
menar.

> #. appears in a2ps --version-=existing --list=defaults
> #: src/main.c:469
> msgid ""
> "numbered backups of files already numbered,\n"
> "              and simple of others"
> msgstr ""
> "numrerade säkerhetskopior av filer som redan är numrerade\n"
> "och enkla säkerhetskopior av övriga filer"

> #: src/main.c:479
> #, c-format
> msgid ""
> " destination   = %s\n"
> " version control = %s\n"
> " backup suffix  = %s\n"
> msgstr ""
> " destination        = %s\n"
> " versionshantering     = %s\n"
> " suffix på säkerhetskopior = %s\n"

Första meddelandet här kommer väl som andra "%s". Så du kanske bör
indentera andra raden därefter?

> " default PPD        = %s\n"
> " standard-PPF        = %s\n"

Inte PPD i översättningen också?

> #: src/main.c:526
> #, c-format
> msgid ""
> " verbosity level   = %d\n"
> " file command    = %s\n"
> " library path    = \n"
> msgstr ""
> " \"mångordighet\"       = %d\n"
> " file-kommando        = %s\n"
> " katalog för hjälpfiler   = \n"

Det är bara EN katalog, inte en lista? Båda kallas ju "path" ibland.

> #: src/main.c:666
> msgid ""
> " --version    display version\n"
> " --help      display this help\n"
> " --guess     report guessed types of FILES\n"
> " --which     report the full path of library files named FILES\n"
> " --glob      report the full path of library files matching FILES\n"
> " --list=defaults display default settings and parameters\n"
> " --list=TOPIC   detailed list on TOPIC (delegations, encodings, "
> "features,\n"
> "          variables, media, ppd, printers, prologues, "
> "style-sheets,\n"
> "          user-options)\n"
> msgstr ""
> " --version         visa version\n"
> " --help           visa denna hjälptext\n"
> " --guess          visa gissningar för filtyper av FILER\n"
> " --which          rapportera den fulla sökvägen till "
> "hjälpfilerna\n"
> "               FILER\n"
> " --glob           rapportera den fulla sökvägen till filer som\n"
> "               matchar FILER\n"
> " --list=defaults      visa standardinställningar och -parametrar\n"
> " --list=ÄMNE        visa detaljerad lista om ÄMNE (delegations,\n"
> "              encodings, features, variables, media, ppd,\n"
> "              printers, prologues, style-sheets, "
> "user-options)\n"

Din översättning varierar indenteringen. I det här fallet behöver du
väl inte indentera något extra, behöver du det?

> "   --columns=NUM   number of columns per sheet\n"
> "   --rows=NUM     number of rows per sheet\n"
> "   --columns=NUM   antal spalter per ark (NUM > 0)\n"
> "   --rows=NUM     antal rader per ark (NUM > 0)\n"

Tror du behovet att påpeka att NUM måste vara större än 0 är större på
svenska än på engelska? Det känns rätt självklart att det måste vara
så.

Sedan borde man kanske skriva ANT(AL) på svenska istället.

> #: src/main.c:729
> #, no-c-format
> msgid ""
> " -B, --no-header    no page headers at all\n"
> " -b, --header[=TEXT]  set page header\n"
> " -u, --underlay[=TEXT] print TEXT under every page\n"
> " --center-title[=TEXT] set page title to TITLE\n"
> " --left-title[=TEXT]  set left and right page title to TEXT\n"
> " --right-title[=TEXT]\n"
> " --left-footer[=TEXT]  set sheet footers to TEXT\n"
> " --footer[=TEXT]\n"
> " --right-footer[=TEXT]\n"
> msgstr ""
> " -B, --no-header      inget sidhuvud alls\n"
> " -b, --header[=TEXT]    ange sidhuvud\n"
> " -u, --underlay[=TEXT]   skriv TEXT under varje sida\n"
> " --center-title[=TEXT]   ange titel på varje sida\n"
> " --left-title[=TEXT]    ange vänsterställd titel\n"
> " --right-title[=TEXT]    ange högerställd titel\n"
> " --left-footer[=TEXT]    ange sidfot för varje ark.\n"
> " --footer[=TEXT]      TEXT kan innehålla särskilda %- och "
> "$-sekvenser\n"
> " --right-footer[=TEXT]\n"

Det där "TEXT kan innehålla ..." står det inget om i orginalet.

> #: src/main.c:745
> msgid ""
> " -a, --pages[=RANGE]    select the pages to print\n"
> " -c, --truncate-lines*   cut long lines\n"
> " -i, --interpret*      interpret tab, bs and ff chars\n"
> "   --end-of-line=TYPE   specify the eol char (TYPE: r, n, nr, rn, any)\n"
> " -X, --encoding=NAME    use input encoding NAME\n"
> " -t, --title=NAME      set the name of the job\n"
> "   --stdin=NAME      set the name of the input file stdin\n"
> "   --print-anyway*    force binary printing\n"
> " -Z, --delegate*      delegate files to another application\n"
> "   --toc[=TEXT]      generate a table of content\n"
> msgstr ""
> " -a, --pages[=OMRÅDE]    ange sidor att skriva ut\n"
> " -c, --truncate-lines*   klipp av långa rader\n"
> " -i, --interpret      tolka tecken för tab, backsteg och sidmatning\n"
> " --end-of-line=TYP     ange typ av radslut (TYP: r, n, nr, rn, any)\n"
> " -X, --encoding=NAMN    använd teckenuppsättning NAMN för indata\n"
> " -t, --title=NAMN      ange titel på utskriftsjobbet\n"
> " --stdin=NAMN        ange namn på standard in\n"
> " --print-anyway*      tvinga a2ps att skriva ut binära filer\n"
> " --toc=TEXT         skapa innehållsförteckning\n"
> " -Z, --delegate*      delegera filer till ett annat program\n"

I orginalet har de indenterat alla långa flaggor här. Men å andra
sidan har de inte gjort det genomgående. Är det därför du ändrat?

Du har också bytt ordning på de två sista flaggorna. Var det någon
baktanke med det?

> #: src/main.c:764
> msgid ""
> " -E, --pretty-print[=LANG] enable pretty-printing (set style to LANG)\n"
> " --highlight-level=LEVEL  set pretty printing highlight LEVEL\n"
> "               LEVEL can be none, normal or heavy\n"
> " -g             alias for --highlight-level=heavy\n"
> " --strip-level=NUM     level of comments stripping\n"
> msgstr ""
> " -E, --pretty-print[=SPRÅK] slå på snygg utskrift (sätt stil till SPRÅK)\n"
> " --highlight-level=NIVÅ   sätt nivån på märkning (highlight) vid snygga\n"
> "               utskrifter\n"
> " -G             samma som --highlight-level=heavy\n"
> " --strip-level=NIVÅ     nivå på bortrensning av kommentarer\n"

Du fick inte med vilka val på NIVÅ som fanns.

Och -g blev -G.

> #: src/main.c:783
> msgid ""
> "   --prologue=FILE    include FILE.pro as PostScript prologue\n"
> "   --ppd[=KEY]      automatic PPD selection or set to KEY\n"
> " -n, --copies=NUM      print NUM copies of each page\n"
> " -s, --sides=MODE      set the duplex MODE (`1' or `simplex',\n"
> "               `2' or `duplex', `tumble')\n"
> " -S, --setpagedevice=K[:V] pass a page device definition to output\n"
> "   --statusdict=K[:[:]V] pass a statusdict definition to the output\n"
> " -k, --page-prefeed     enable page prefeed\n"
> " -K, --no-page-prefeed   disable page prefeed\n"
> msgstr ""
> " --prologue=FIL       ta med FIL.pro som PostScript-prolog\n"
> " -ppd[=NYCKEL]       automatiskt val av PPD, eller använd NYCKEL\n"
> " -n, --copies=ANTAL     skriv ANTAL kopior av varje sida\n"
> " -s, --sides=LÄGE      sätt duplex till LÄGE (\"1\" eller "
> "\"simplex\",\n"
> "               \"2\" eller \"duplex\", \"tumble\")\n"
> " -S, --setpagedevice=N[:V] skicka ut en page device-definition\n"
> " --statusdict=N[:[V]]    skicka ut en statusdict-definition\n"
> " -k, --page-prefeed     slå på förmatade papper\n"
> " -K, --no-page-prefeed   slå av förmatade papper\n"

Enligt orginalet kan man ha dubbla kolon vid statusdict, och om man
har ett kolon MÅSTE man ha ett värde.

> #: src/main.c:938
> msgid ""
> "Copyright (c) 1988-1993 Miguel Santana\n"
> "Copyright (c) 1995-2000 Akim Demaille, Miguel Santana"
> msgstr ""
> "Copyright (c) 1988-1993 Miguel Santana\n"
> "Copyright (c) 1995-2000 Akim Demaille, Miguel Santana"

Hellre "Copyright © ..."

> #: src/version-etc.c:38
> msgid "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."
> msgstr "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."

D:o

> #: lib/faces.c:156
> msgid "incomplete knowledge of faces"
> msgstr "otillräcklig kännedom om virtuella typsnitt"

Vet du att "faces" är detsamma som "virtuella typsnitt"? (JAG vet
inte vad det handlar om, men ville kolla att det inte bara var en miss
av något slag.)

> #. TRANS: Variables (formely called `macro meta sequences', eeeaerk)
> #. are things such as #(psnup) which is substituted to a bigger strings,
> #. e.g. -#v #?q|-q|| #?j|-d|| #?r||-c| -w#w -h#h
> #: lib/metaseq.c:104 lib/metaseq.c:113
> msgid "Known Variables"
> msgstr "Kända metasekvenser (makron)"

Du vill inte övergå till "variabler" på svenska också, i enlighet med
kommentaren?

> #. Translators: please make a short date format
> #. * according to the std form in your language, using
> #. * the standard strftime(3)
> #: lib/metaseq.c:364 lib/metaseq.c:675
> msgid "%b %d, %y"
> msgstr "%d %b %y"

Jag skulle nog skrivit "%Y-%m-%d", men om du vill ha det mera direkt
läsbart så ta åtminstone %Y istället för %y.

> #. Translators: please make a long date format
> #. * according to the std form in your language, using
> #. * GNU strftime(3)
> #: lib/metaseq.c:373 lib/metaseq.c:684
> msgid "%A %B %d, %Y"
> msgstr "%Aen den %d %B %Y"

"en" tycker jag inte behövs. Det beror lite på hur det används. Om
man tänker "Idag är det ..." så skulle jag inte skrivit det, medan om
man tänker sig "Detta hände sig ..." så skulle jag kanske gjort det.
Dateringen av en utskrift känns mer som det första fallet.

> #. `%Q' localized `Page %d/%c'
> #: lib/metaseq.c:431 lib/metaseq.c:826
> #, c-format
> msgid "Page %d/%c"
> msgstr "Sidan %d/%c"

Här skall det väl vara obestämd form: "Sida %d/%c".

> #. This file is finised, we do know its real number of pages
> #: lib/metaseq.c:822
> #, c-format
> msgid "Page %d/%d"
> msgstr "Siidan %d/%d"

Och jag är HELT säker på att det bara skall vara ett "i" i "sida"! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.