a2ps

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-17 22:36:05

Hej!

Jag har tagit över översättningen av a2ps och uppdaterat de få
ändringar som gjorts sedan senaste översättningen (som är nästan två år
gammal, men den genererade PO-filen är också gammal). Jag vet inte om
den granskats tidigare, så jag skickar med hela filen. Den finns även
på http://www.softwolves.pp.se/po/a2ps-4.13.sv.po

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.