Re: Gör en insats

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-18 22:29:36

> Själv tar jag gärna cpio. Göran, antecknar du?

Det var meningen att tar och cpio skulle gå samman i paxutils.  Därför
är båda paketen idag registrerade på Jan Djärv, även om han bara
översatt tar.  Det var ganska länge sedan jag fick det beskedet, och
fortfarande så existerar de ju, även om utvecklingen är rätt långsam.
Jag vet inte när det kom en ny cpio senast.

Men innan du ger dig på cpio skall du kanske ta och reda ut vad som
gäller för de tre paketen.  Så att du inte gör en massa arbete i
onödan.  Och koordinera hur som helst med Jan Djärv om han gjort något
på den delen, eller om han vet mer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.