Re: Gör en insats

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-10-19 20:01:26

> > Själv tar jag gärna cpio. Göran, antecknar du?
> 
> Det var meningen att tar och cpio skulle gå samman i paxutils.  Därför
> är båda paketen idag registrerade på Jan Djärv, även om han bara
> översatt tar.  Det var ganska länge sedan jag fick det beskedet, och
> fortfarande så existerar de ju, även om utvecklingen är rätt långsam.
> Jag vet inte när det kom en ny cpio senast.
> 
> Men innan du ger dig på cpio skall du kanske ta och reda ut vad som
> gäller för de tre paketen.  Så att du inte gör en massa arbete i
> onödan.  Och koordinera hur som helst med Jan Djärv om han gjort något
> på den delen, eller om han vet mer.

Jag visste inte att jag var registrerad på den.  Om det finns någon
översättning så är den gammal och i det format som gällde före .po-filer,
så det är nog inget att ha.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.