Re: util-linux-2.11k [del 2 av flera]

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-17 22:22:01

Christian Rose:

Nu är jag genom fdisk:

> #: fdisk/fdisk.c:193
> msgid ""
> "Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK   Change partition table\n"
> "    fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s)\n"
> "    fdisk -s PARTITION      Give partition size(s) in blocks\n"
> "    fdisk -v           Give fdisk version\n"
> "Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda\n"
> "and PARTITION is something like /dev/hda7\n"
> "-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units\n"
> "-b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectors\n"
> msgstr ""
> "Användning: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK   Ändra partitionstabell\n"
> "      fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK Lista partitionstabell(er)\n"
> "      fdisk -s PARTITION      Visa partitionsstorlek(ar) i block\n"
> "      fdisk -v           Visa versionen av fdisk\n"
> "DISK är någonting liknande /dev/hdb eller /dev/sda\n"
> "och PARTITION är någonting liknande /dev/hda7\n"
> "-u: visa början och slut i sektorer (istället för cylindrar)\n"
> "-b 2048: (för vissa MO-enheter) använd 2048-bytessektorer\n"

"Visa versionen av fdisk" låter lite bakvänt. "Visa fdisks version" eller
"Visa fdisk-versionen"?

> #: fdisk/fdisk.c:322
> msgid "  a  toggle a read only flag"
> msgstr "  a  slå på/av en flagga för skrivskydd"

"Växla en skrivskyddsflagga", kanske? Det är lite kortare.

> #. sun
> #: fdisk/fdisk.c:327 fdisk/fdisk.c:346 fdisk/fdisk.c:359 fdisk/fdisk.c:371
> #: fdisk/fdisk.c:396 fdisk/fdisk.c:413 fdisk/fdisk.c:429 fdisk/fdisk.c:446
> #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:130
> msgid "  m  print this menu"
> msgstr "  m  skriv ut denna meny"

"Skriv ut" associerar jag med pappersutskrifter. Varför inte bara "visa
denna meny"?

> #: fdisk/fdisk.c:330 fdisk/fdisk.c:349 fdisk/fdisk.c:374 fdisk/fdisk.c:397
> #: fdisk/fdisk.c:414 fdisk/fdisk.c:430 fdisk/fdisk.c:447
> msgid "  p  print the partition table"
> msgstr "  p  skriv ut partitionstabellen"

d:o

> #. sun
> #: fdisk/fdisk.c:333 fdisk/fdisk.c:352 fdisk/fdisk.c:377
> msgid "  t  change a partition's system id"
> msgstr "  t  ändra en partitions systemid"

Jag skulle föredra system-id så att det inte ser ut som en konstig
böjningsform.

> #: fdisk/fdisk.c:389
> msgid "  a  change number of alternate cylinders"
> msgstr "  a  ändra antalet alternerande cylindrar"

Vad betyder det där egentligen? Är du säker på att det inte skall vara något
i stil med "alternativa cylindrar" (vad nu det kan vara)?

> #: fdisk/fdisk.c:394
> msgid "  i  change interleave factor"
> msgstr "  i  ändra mellanrumsfaktor"

Hmmm, är det vedertagen översättning av "interleave"?

> #: fdisk/fdisk.c:591
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "The number of cylinders for this disk is set to %d.\n"
> "There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,\n"
> "and could in certain setups cause problems with:\n"
> "1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)\n"
> "2) booting and partitioning software from other OSs\n"
> "  (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Antalet cylindrar för denna disk är ställt in till %d.\n"
> "Det är inget fel med det, men det är större än 1024, och kan i\n"
> "vissa konfigurationer orsaka problem med:\n"
> "1) programvara som kör under uppstart (exempelvis gamla versioner\n"
> "  av LILO)\n"
> "2) boot- och partitioneringsprogramvara från andra operativsystem\n"
> "  (exemeplvis DOS FDISK, OS/2 FDISK)\n"

Jag skulle nog föredra "...är ställt in på %d" eller "...är satt till %d".

> #: fdisk/fdisk.c:937
> msgid ""
> "\n"
> "got EOF thrice - exiting..\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "mottog EOF två gånger - avslutar...\n"

Jag tror de menar *tre* gånger.

> #: fdisk/fdisk.c:1015
> #, c-format
> msgid "%s (%d-%d, default %d): "
> msgstr "%s (%d-%d, standard %d): "

Kanske "förval" i.st.f "standard"?

> #: fdisk/fdisk.c:1071
> #, c-format
> msgid "Using default value %d\n"
> msgstr "Använder standardvärdet %d\n"

Och i så fall "Använder förval %d\n"

> #: fdisk/fdisk.c:1121
> #, c-format
> msgid "WARNING: Partition %d is an extended partition\n"
> msgstr "VARNING: Partition %d har en utökad partition\n"

*Är* en utökad partition.

> #: fdisk/fdisk.c:1132
> msgid "DOS Compatibility flag is set\n"
> msgstr "DOS-kompabilitetsflagga är inställd\n"
>
> #: fdisk/fdisk.c:1136
> msgid "DOS Compatibility flag is not set\n"
> msgstr "DOS-kompabilitetsflagga är inte satt\n"

Antingen "satt" och "inte satt", eller "inställd" och "inte inställd".

> #: fdisk/fdisk.c:1319
> #, c-format
> msgid "Partition %d has different physical/logical beginnings (non-Linux?):\n"
> msgstr "Partition %d har annorlunda fysiska/logiska början (icke-Linux?):\n"

Jag tror det skall vara "olika" och inte "annorlunda", men är inte säker.

> #: fdisk/fdisk.c:1327
> #, c-format
> msgid "Partition %d has different physical/logical endings:\n"
> msgstr "Partition %d har annorlunda fysiska/logiska slut:\n"

Likaså här.

> #: fdisk/fdisk.c:1802 fdisk/fdiskbsdlabel.c:284 fdisk/fdisksunlabel.c:573
> #, c-format
> msgid "Last %s or +size or +sizeM or +sizeK"
> msgstr "Sista %s eller +size eller +sizeM eller +sizeK"

"Size" är ett värde här, så du kan skriva "+storlek" osv.

> #: fdisk/fdisk.c:1867
> msgid ""
> "\tSorry - this fdisk cannot handle AIX disk labels.\n"
> "\tIf you want to add DOS-type partitions, create\n"
> "\ta new empty DOS partition table first. (Use o.)\n"
> "\tWARNING: This will destroy the present disk contents.\n"
> msgstr ""
> "\tTyvärr - denna fdisk kan inte hantera AIX-disketiketter.\n"
> "\tOm du vill lägga till partitioner av DOS-typ bör du\n"
> "\tskapa en ny tom DOS-partitionstabell först (använd \"o\").\n"
> "\tVARNING: Detta kommer att förstöra det aktuella innehållet\n"
> "\tpå disken.\n"

Jag skulle vilja skriva "det *nuvarande* innehållet", men det kanske inte är
så noga.

> #: fdisk/fdisk.c:1893
> msgid "l  logical (5 or over)"
> msgstr "l  logisk (5 eller större)"

"eller *högre*".

> #: fdisk/fdisk.c:2122
> msgid "Warning: setting sector offset for DOS compatiblity\n"
> msgstr "Varning: ställer in sektoravstånd för DOS-kompabilitet\n"

Här skriver du "avstånd", medan du tidigare skrivit "offset" i
översättningen.

> #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:128
> msgid "  i  install bootstrap"
> msgstr "  i  installera \"bootstrap\""

Jag brukar översätta "bootstrap" med någon variant av "starta". Kanske
"förstartare" kan vara en bra översättning (eventuellt med "bootstrap" inom
parentes)?

> #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:333
> #, c-format
> msgid "trackskew: %d\n"
> msgstr "spårskevhet: %d\n"

Jag skulle nog skriva "spårförskjutning" (även nästa).

> #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:337
> #, c-format
> msgid "track-to-track seek: %ld\t# milliseconds\n"
> msgstr "spår-till-spår-spolning: %ld\tantal millisekunder\n"

Det där brukar väl ändå kallas för "sökning"?

> #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:420
> msgid "Do you want to create a disklabel? (y/n) "
> msgstr "Vill du skapa en disketikett? (y/n) "

Det går inte att få den att godta j för ja?

> #: fdisk/fdisksgilabel.c:94 fdisk/fdisksunlabel.c:53
> msgid "Linux native"
> msgstr "Linux inbyggd"

Inbyggd? Hmmm, kanske "egen"?

> #: fdisk/fdisksgilabel.c:322
> msgid ""
> "\n"
> "\tBe aware, that the bootfile is not checked for existence.\n"
> "\tSGI's default is \"/unix\" and for backup \"/unix.save\".\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "\tObservera att det inte kontrolleras om startfilen finns.\n"
> "\tSGI:s standardalternativ är \"unix\" och \"unix.save\"\n"
> "\tför säkerhetskopior.\n"

Jag vill nog ha ett "respektive" och inte ett "och".

> #: fdisk/fdisksgilabel.c:465
> #, c-format
> msgid ""
> "The entire disk partition should start at block 0,\n"
> "not at diskblock %d.\n"
> msgstr ""
> "Hela diskpartitionen måste börja vid block 0,\n"
> "inte vid diskblock %d.\n"

Här det "hela diskpartitionen" och inte "hel disk-partitionen"?

> #: fdisk/fdisksgilabel.c:569
> msgid "Sorry You may change the Tag of non-empty partitions.\n"
> msgstr "Tyvärr, du kan ändra taggen på icke-tomma partitioner.\n"

"Tagg"? Varför inte "märkning" eller liknande?

> #. AIX data or Coherent
> #: fdisk/i386_sys_types.c:16
> msgid "OS/2 Boot Manager"
> msgstr "OS/2-starthanterare"

Den heter "Boot Manager" även i svensk version av OS/2, iofs.

> #. DOS access or SpeedStor 12-bit FAT
> #. extended partition
> #: fdisk/i386_sys_types.c:84
> msgid "DOS R/O"
> msgstr "DOS R/O"

Hmm, står "R/O" för "read only", kanske?

> #: fdisk/sfdisk.c:453
> #, c-format
> msgid ""
> "Warning: unlikely number of sectors (%lu) - usually at most 63\n"
> "This will give problems with all software that uses C/H/S addressing.\n"
> msgstr ""
> "Varning: Osannolikt antal sektorer (%lu) - vanligtvis är det som flest 63\n"
> "Detta kommer att ge problem med all programvara som använder "
> "C/H/S-adressering.\n"

"...som mest".

> #: fdisk/sfdisk.c:549
> #, c-format
> msgid ""
> "%s of partition %s has impossible value for cylinders: %lu (should be in "
> "0-%lu)\n"
> msgstr ""
> "%s på partition %s har omöjligt värde på cuylinder: %lu (måste vara mellan "
> "0-%lu)\n"

Felstavade "cuylinder" borde vara "cylindrar".

> #: fdisk/sfdisk.c:2216
> msgid ""
> "  -uS, -uB, -uC, -uM: accept/report in units of "
> "sectors/blocks/cylinders/MB"
> msgstr ""
> "  -uS, -uB, -uC, -uM: acceptera/rapportera i enheter av "
> "sektorer/block/cylindrar/MB"

Jag vill nog ha "...enheter om" där.

> #: fdisk/sfdisk.c:2743
> #, c-format
> msgid ""
> "You have %d active primary partitions. This does not matter for LILO,\n"
> "but the DOS MBR will only boot a disk with 1 active partition.\n"
> msgstr ""
> "Du har %d aktiva primära partitioner. LILO bryr sig inte om detta, men\n"
> "DOS MBR kan endast starta en hårddisk med 1 aktiv partition.\n"

"DOS MBR" kan skrivas som "DOS' huvudstartsektor" om man vill vara lite mer
förklarande.

> #: fdisk/sfdisk.c:2874
> msgid "Old situation:\n"
> msgstr "Gammal situation:\n"

Kanske borde vara "Tidigare situation"? (Eller "läge")

> #: fdisk/sfdisk.c:2878
> #, c-format
> msgid "Partition %d does not exist, cannot change it\n"
> msgstr "Partition %d finns inte, kan inte ändra det\n"

Borde det inte vara "...ändra den"?

> #: fdisk/sfdisk.c:2886
> msgid "New situation:\n"
> msgstr "Ny situation:\n"

Och i så fall "Nuvarande situation"? (Eller "läge")

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.