Re: util-linux-2.11k [del 1 av flera]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-16 23:52:45

peter karlsson wrote:
> > #: disk-utils/blockdev.c:69
> > msgid "set readahead"
> > msgstr "ställ förvägsläsning"
> 
> "förläsning" tycker jag räcker, men det kanske är för lätt att läsa fel som
> "föreläsning"?

Kanske det. Vad tycker du om "förinläsning"? Jag ändrar till det.


> > #: disk-utils/fdformat.c:134
> > #, c-format
> > msgid "%s: not a floppy device\n"
> > msgstr "%s: ingen diskettenhet\n"
> 
> Jag skulle nog föredra "ej diskettenhet".

Jag gillar inte "ej". :)
Vad sägs om "inte en diskettenhet"? Jag ändrar till det.


> > #: disk-utils/fsck.minix.c:640 disk-utils/fsck.minix.c:691
> > #, c-format
> > msgid "Inode %d marked not used, but used for file '"
> > msgstr "Inod %d är märkt som oanvänd, men används för filen \""
> 
> Jag tycker "markerad" passar bättre än "märkt" i denna med flera.

Det har du nog rätt i. Jag ändrar på alla ställen. Tack!


> > #: disk-utils/fsck.minix.c:771 disk-utils/fsck.minix.c:805
> > msgid "' is marked not in use."
> > msgstr "\" är markerat som oanvänt."
> 
> Vilket du ju skrivit här.

Ja minsann! :-)


> > #: disk-utils/fsck.minix.c:969 disk-utils/fsck.minix.c:1034
> > msgid ": bad directory: '.' isn't first\n"
> > msgstr ": felaktig katalog: \".\" är inte först\n"
> >
> > #: disk-utils/fsck.minix.c:976 disk-utils/fsck.minix.c:1042
> > msgid ": bad directory: '..' isn't second\n"
> > msgstr ": felaktig katalog: \"..\" är inte på andra plats\n"
> 
> Antingen "inte på första plats" och "inte på andra plats" eller "inte
> första" och "inte andra". Konsistens är trevligt :)

Konsekvens menar du? :)
Jag ändrar till "inte på första plats". Tack!


> > #: disk-utils/fsck.minix.c:1158 disk-utils/fsck.minix.c:1209
> > #, c-format
> > msgid "Zone %d: %sin use, counted=%d\n"
> > msgstr "Zon %d: %s används, räknade=%d\n"
> >
> > #: disk-utils/fsck.minix.c:1159 disk-utils/fsck.minix.c:1210
> > msgid "not "
> > msgstr "inte "
> 
> Hmmm, jag skulle gissa på att du vill flytta %s på den första så att det
> blir "Zon %d: används%s, räknade=%d\n" samt ändra den andra till " inte".

Aargh, den här trasigheten hade jag missat. Tack!


> > #: disk-utils/fsck.minix.c:1305
> > #, c-format
> > msgid "%s is clean, no check.\n"
> > msgstr "%s är okej, ingen kontroll.\n"
> 
> "Okej"? Det låter som bara halvbra i mina ögon.
>
> > #: disk-utils/fsck.minix.c:1311
> > #, c-format
> > msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
> > msgstr "Filsystemet på %s är smutsigt, behöver kontroll.\n"
> 
> Och om då motsatsen beskrivs som "smutsigt", så kanske "clean" bör skrivas
> som "rent"?

Jag ändrar till "rent". Tack!


> > #: disk-utils/mkfs.bfs.c:135
> > msgid "volume name too long"
> > msgstr "volymnamnet är för längt"
> 
> långt.

Petitesser! ;-P
Usch, mina dumma fingrar som trycker fek.

Tack! Jag ändrar även "fsnamn" till "filsystemsnamn" på en del ställen.


> > #: disk-utils/mkfs.c:76
> > msgid "Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]\n"
> > msgstr "Användning: mkfs: [-V] [-t fstyp] [fs-alternativ] enhet [storlek]\n"
> 
> Ska det inte vara "fs-flaggor"? Och, trots att det inte står så i
> originalet, så skulle jag nog vilja ha ett bindestreck även i "fs-typ".

Jag ändrar till "filsystemstyp" och "filsystemsflaggor". Tack!


> > #: disk-utils/mkfs.minix.c:266
> > msgid "seek to boot block failed in write_tables"
> > msgstr "spolning till bootblock misslyckades i \"write_tables\""
> 
> Jag föredrar "startblock"

Klart det ska vara startblock här. Tack!
Ändrar på många andra ställen, tydligen hade jag inte översatt "boot" i
första delen av filen, men i den andra. Vilken röra.


> > #: disk-utils/mkfs.minix.c:268
> > msgid "unable to clear boot sector"
> > msgstr "kan inte tömma bootsektor"
> 
> och "startsektor".

je0


> > #: disk-utils/mkswap.c:575 disk-utils/mkswap.c:596
> > msgid "fatal: first page unreadable"
> > msgstr "ödesdigert: första sidan är oläsbar"
> 
> "Ödesdigert" är förvisso ett vackert ord, men brukar man inte kalla sådana
> där för "allvarliga" fel?

Nej, vi har diskuterat detta tidigare på listan. Någon kom på att
"ödesdiger" var en bra översättning av "fatal", och jag tror att det
till och med finns i ordlistan numera. http://www.uddeborg.pp.se/sv/ har
dock varit onåbar de senaste dagarna, så jag har svårt att kontrollera.


> > #: fdisk/cfdisk.c:429
> > msgid ""
> > "\n"
> > "WARNING: If you have created or modified any\n"
> > "DOS 6.x partitions, please see the cfdisk manual\n"
> > "page for additional information.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "VARNING: Om du har skapat eller ändrat DOS 6.x-\n"
> > "partitioner bör du titta i manualen till cfdisk\n"
> > "för ytterligare information.\n"
> 
> Säger man verkligen manualen *till*?

Nej, "för" kanske man säger. Jag ändrar. Tack.


> > #: fdisk/cfdisk.c:897
> > msgid "logical partitions overlap"
> > msgstr "logiska partitioner lappar över varandra"
> 
> Jag har aldrig sett "överlappa" användas med partikel så där. Jag skulle nog
> skriva "logiska partitioner överlappar varandra", det ser lite konstigt ut
> att dela på verbet där.

Det stämmer kanske. Jag ändrar. Tack!


> > #: fdisk/cfdisk.c:940 fdisk/cfdisk.c:952
> > msgid ""
> > "Cannot create logical drive here -- would create two extended partitions"
> > msgstr ""
> > "Kan inte skapa logisk enhet här -- skulle skapa två utökade partitioner"
> 
> För att förtydliga verbformen skulle jag nog vilja ha in ett "det" före
> "skulle", annars ser det ut som om det betyder något helt annat.

Du har nog rätt. Jag ändrar. Tack!


> > #, c-format
> > msgid "Boot (%02X)"
> > msgstr "Boot (%02X)"
> 
> Som ovan vill jag nog ha "Start" här.

Ja, redan fixat enligt ovan.


> > #: fdisk/cfdisk.c:2195
> > msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
> > msgstr "Obs: Alla kommandon kan anges både med små eller stora bokstäver"
> 
> Antingen "både" ... "och" eller "antingen" ... "eller".

Hugaligen vilken miss. Ändrar "både" till "antingen". Tack!

Tack för granskningen, ny fil finns på 
http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11k.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.