Re: util-linux-2.11k [del 1 av flera]

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-16 22:47:51

Christian Rose:

> Gott folk, får jag presentera en stor nyhet, util-linux!

Okej, första omgången kommentarer, jag får fortsätta imorgon.

> #: disk-utils/blockdev.c:69
> msgid "set readahead"
> msgstr "ställ förvägsläsning"

"förläsning" tycker jag räcker, men det kanske är för lätt att läsa fel som
"föreläsning"?

> #: disk-utils/fdformat.c:134
> #, c-format
> msgid "%s: not a floppy device\n"
> msgstr "%s: ingen diskettenhet\n"

Jag skulle nog föredra "ej diskettenhet".

> #: disk-utils/fsck.minix.c:640 disk-utils/fsck.minix.c:691
> #, c-format
> msgid "Inode %d marked not used, but used for file '"
> msgstr "Inod %d är märkt som oanvänd, men används för filen \""

Jag tycker "markerad" passar bättre än "märkt" i denna med flera.

> #: disk-utils/fsck.minix.c:771 disk-utils/fsck.minix.c:805
> msgid "' is marked not in use."
> msgstr "\" är markerat som oanvänt."

Vilket du ju skrivit här.

> #: disk-utils/fsck.minix.c:969 disk-utils/fsck.minix.c:1034
> msgid ": bad directory: '.' isn't first\n"
> msgstr ": felaktig katalog: \".\" är inte först\n"
>
> #: disk-utils/fsck.minix.c:976 disk-utils/fsck.minix.c:1042
> msgid ": bad directory: '..' isn't second\n"
> msgstr ": felaktig katalog: \"..\" är inte på andra plats\n"

Antingen "inte på första plats" och "inte på andra plats" eller "inte
första" och "inte andra". Konsistens är trevligt :)

> #: disk-utils/fsck.minix.c:1158 disk-utils/fsck.minix.c:1209
> #, c-format
> msgid "Zone %d: %sin use, counted=%d\n"
> msgstr "Zon %d: %s används, räknade=%d\n"
>
> #: disk-utils/fsck.minix.c:1159 disk-utils/fsck.minix.c:1210
> msgid "not "
> msgstr "inte "

Hmmm, jag skulle gissa på att du vill flytta %s på den första så att det
blir "Zon %d: används%s, räknade=%d\n" samt ändra den andra till " inte".

> #: disk-utils/fsck.minix.c:1305
> #, c-format
> msgid "%s is clean, no check.\n"
> msgstr "%s är okej, ingen kontroll.\n"

"Okej"? Det låter som bara halvbra i mina ögon.

> #: disk-utils/fsck.minix.c:1311
> #, c-format
> msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
> msgstr "Filsystemet på %s är smutsigt, behöver kontroll.\n"

Och om då motsatsen beskrivs som "smutsigt", så kanske "clean" bör skrivas
som "rent"?

> #: disk-utils/mkfs.bfs.c:135
> msgid "volume name too long"
> msgstr "volymnamnet är för längt"

långt.

> #: disk-utils/mkfs.c:76
> msgid "Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]\n"
> msgstr "Användning: mkfs: [-V] [-t fstyp] [fs-alternativ] enhet [storlek]\n"

Ska det inte vara "fs-flaggor"? Och, trots att det inte står så i
originalet, så skulle jag nog vilja ha ett bindestreck även i "fs-typ".

> #: disk-utils/mkfs.minix.c:266
> msgid "seek to boot block failed in write_tables"
> msgstr "spolning till bootblock misslyckades i \"write_tables\""

Jag föredrar "startblock"

> #: disk-utils/mkfs.minix.c:268
> msgid "unable to clear boot sector"
> msgstr "kan inte tömma bootsektor"

och "startsektor".

> #: disk-utils/mkswap.c:575 disk-utils/mkswap.c:596
> msgid "fatal: first page unreadable"
> msgstr "ödesdigert: första sidan är oläsbar"

"Ödesdigert" är förvisso ett vackert ord, men brukar man inte kalla sådana
där för "allvarliga" fel?

> #: fdisk/cfdisk.c:429
> msgid ""
> "\n"
> "WARNING: If you have created or modified any\n"
> "DOS 6.x partitions, please see the cfdisk manual\n"
> "page for additional information.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "VARNING: Om du har skapat eller ändrat DOS 6.x-\n"
> "partitioner bör du titta i manualen till cfdisk\n"
> "för ytterligare information.\n"

Säger man verkligen manualen *till*?

> #: fdisk/cfdisk.c:897
> msgid "logical partitions overlap"
> msgstr "logiska partitioner lappar över varandra"

Jag har aldrig sett "överlappa" användas med partikel så där. Jag skulle nog
skriva "logiska partitioner överlappar varandra", det ser lite konstigt ut
att dela på verbet där.

> #: fdisk/cfdisk.c:940 fdisk/cfdisk.c:952
> msgid ""
> "Cannot create logical drive here -- would create two extended partitions"
> msgstr ""
> "Kan inte skapa logisk enhet här -- skulle skapa två utökade partitioner"

För att förtydliga verbformen skulle jag nog vilja ha in ett "det" före
"skulle", annars ser det ut som om det betyder något helt annat.

> #, c-format
> msgid "Boot (%02X)"
> msgstr "Boot (%02X)"

Som ovan vill jag nog ha "Start" här.

> #: fdisk/cfdisk.c:2195
> msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
> msgstr "Obs: Alla kommandon kan anges både med små eller stora bokstäver"

Antingen "både" ... "och" eller "antingen" ... "eller".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.