gcolorsel2

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-16 20:38:17

> #. Frame 2
> #: gcolorsel/c-info.c:175
> msgid "Loaded palettes"
> msgstr "Läste in paletter"

SKULLE kunna betyda "Inlästa paletter" också.

> #: gcolorsel/c-menus.c:128
> msgid "Close the current view"
> msgstr "Stäng den aktuella vyen"

Jag tycker det heter "vyn" i bestämd form.  SAOL håller med mig.

> #: gcolorsel/c-shortcuts.c:389
> #, c-format
> msgid "Sorry, but I don't known what to do with : %s"
> msgstr "Tyvärr, men jag vet inte vad jag ska göra: %s"

"... göra med: %s" kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.