Re: GtkRio500

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-16 01:00:07

Göran Uddeborg wrote:
> > #: src/interface.c:116
> > msgid "Add song"
> > msgstr "Lägg till låt"
> 
> Inte en "sång"?  (Jag vet inte vad programmet gör, så det kanske är
> fel.)

Hmm, om jag ändrar detta får jag även ändra översättningen av walk500,
som är ett program med samma funktion.

Programmet är ett program för att styra en modell av mp3-spelare (Rio
500), en sådan där som man kan stoppa i fickan, och av den typ som är
populär just nu. Programmet är ett grafiskt skal som gör att man kan
styra överföring av mp3-låtar till enheten, och kanske även arrangera
dem där och konfigurera enheten (jag får erkänna att jag inte har testat
programmet).

Sång eller låt då? I min erfarenhet är "låt" ganska vanligt ordbruk
nuförtiden, och det har mist sin vardagliga klang, det är mer allmänt
accepterat idag. På radio spelar de poplåtar, inte popsånger. Ett
problem med "sång" på svenska är att det i sin betydelse även innefattar
att stycket ska, just det, innefatta en mänsklig sångstämma. En låt kan
ju vara helt instrumental, men en sång är för mig sällan instrumental.
Det känns alltså som "låt" är mer generellt och mer lämpligt, om vi nu
inte vet att alla musikstycken som användaren väljer att använda enheten
till garanterat inte är helt instrumentala. :-)

Jag slog upp "sång" och "låt" i min svenska ordbok, och det verkar som
om den stöder dessa tolkningar:

  sång subst. ~en ~er 1 knappast plur. det att sjunga [...]
  2 stycke avsett att sjungas <jfr låt> [...]

  låt subst. ~en ~ar · enkel, populär melodi [...]

Man hade kunnat tänka sig att använda "melodi", men för mig känns "låt"
mycket naturligare i detta sammanhang. Jag ändrar alltså inte om du inte
lyckas övertyga mig. Tack ändå för kommentaren.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.