GtkRio500

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-15 21:33:42

Christian Rose writes:
> #: src/interface.c:116
> msgid "Add song"
> msgstr "Lägg till låt"

Inte en "sång"?  (Jag vet inte vad programmet gör, så det kanske är
fel.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.