Re: GtkRio500

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-16 13:37:17

Jag håller med om att det finns en betydelseskillnad mellan sång och
låt.  Min kommentar var bland annat för att jag var lite osäker vilken
betydelse det var som avsågs.  Jag förstår det engelska "song" mer som
sång än som låt.

Men av din förklaring förstår jag att det inte alls behöver vara någon
sång.  Snarare tvärt om; det behöver knappast ens vara någon låt.  Det
kan ju vara vilket konstigt ljud som helst i en MP3-fil.

Men i de allra flesta fall är det säkert en låt i någon mening, så
behåll du det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.