Re: devhelp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-11 09:32:27

Tomas Ogren wrote:
> > #: src/GNOME_DevHelp.oaf.in.in.h:1
> > msgid "DevHelp Controller"
> > msgstr "DevHelp-kontroll"
> >
> > #: src/GNOME_DevHelp.oaf.in.in.h:2
> > msgid "DevHelp Controller Factory"
> > msgstr "DevHelp-kontrollfabrik"
> >
> > #: src/GNOME_DevHelp.oaf.in.in.h:3
> > msgid "DevHelp HelpBrowser"
> > msgstr "Hjälpläsaren DevHelp"
> >
> > #: src/GNOME_DevHelp.oaf.in.in.h:4
> > msgid "DevHelp HelpBrowser Factory"
> > msgstr "DevHelp-hjälpläsarfabriken"
> 
> Kändes inte helt konsekvent här..

På vad sätt? Vad har du för förslag?


> > #: src/install.c:289 src/install.c:299
> > #, c-format
> > msgid "Wrong type (mime_type=%s)."
> > msgstr "Fel typ (mime_type=%s)."
> 
> MIME-typ eller någe..?

Jag antog att hade de menat "MIME type", hade de också skrivit det. Så
som det ser ut nu, med understreck, ser det ut som namnet på en
variabel.


> > #: ui/devhelp.glade.h:1
> > msgid " "
> > msgstr " "
> 
> Är du säker på den översättningen? Kändes lite svengelsk ;)

Ja, jag får fundera vidare på den.


> > #: ui/devhelp.glade.h:20
> > msgid "Ny fil"
> > msgstr "Ny fil"
> 
> Nämen..

Du får gärna felrapportera, jag tror säkert att de blir glada för
felrapporter.
http://bugzilla.codefactory.se/enter_bug.cgi?product=DevHelp

Tack för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.