Re: fontcarton

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-11 09:35:19

Tomas Ogren wrote:
> > #: src/fontcarton.c:263
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "%s is not a font, or is not supported by Font Carton\n"
> > "Try another font"
> > msgstr ""
> > "%s är inget typsnitt, eller stöds inte av Font Carton\n"
> > "Försök med ett annat typsnitt"
> >
> > #: src/fontcarton.c:334
> > msgid ""
> > "An error happened while getting the data from the drag'n'drop\n"
> > "Contact the author of Fontcarton with a complete bug report."
> > msgstr ""
> > "Ett fel inträffade vid hämtning av data från drag-och-släpp\n"
> > "Kontakta författaren till Fontcarton med en fullständig felrapport."
> 
> Inkonsekvent mellan 'Font Carton' och 'Fontcarton' i originalet..

Orkar du rapportera? Fontcarton finns inte i någon Bugzilla än verkar
det som, men du kan nog skicka ett el-meddelande till författaren,
Bastien Nocera <hadess@hadess.net>.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.