Re: gnucash-glossary

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-08 20:08:35

Göran Uddeborg wrote:
> > #. "Transaction was an auto deposit"
> > msgid "action: autoDep"
> > msgstr "händelse: autoDep"
> 
> Är det kanske "stående överföring"?  Jag vet inte, jag gissar.  Någon
> som vet?

Jag ändrar.


> > #. "When people can automatically deduct money straight from your account. The reverse of Direct Deposit."
> > msgid "action: direct debit"
> > msgstr "händelse: direktdebitering"
> 
> Beskrivningen låter snarast som "autogiro".

Heh, jag hade det först, men ändrade av någon anledning. Kommer inte
ihåg varför jag ändrade. Har ändrat till autogiro nu.


> > #. "-"
> > msgid "action: Teller"
> > msgstr "händelse: Kassör"
> 
> Eller "kassa"?

Ändrar. Tack.


> > #. "-"
> > msgid "business (adjective)"
> > msgstr "företag (adjektiv)"
> 
> "Företag" kan väl inte vara adjektiv?  Det får väl bli "företags-"
> eller "affärs-"?

Ändrar till "företags-". Tack!


> > #. "Profits made from the sale of investments or property"
> > msgid "capital gains"
> > msgstr "kapitalvinster"
> 
> "Realisationsvinster"

Ok! Tack.


> > #. "To repair unbalanced transactions and orphan splits in an account tree. Any transactions that have debits != credits will get a balancing split added (pointing to a special new account called 'Imbalance'). Any splits that do not have accounts are put into another special account called 'Orphan'. Formerly known as 'to scrub'."
> > msgid "check and repair, to"
> > msgstr "kontrollera och reparera, att"
> 
> Det verkar som ett kontonamn följer, om jag tyder kommentaren rätt.
> Då borde det väl vara "till" istället för "att"?

Vad menar du? Säger man "till kontrollera och reparera"? Jag tolkar ",
to" som en markering att det är ett verb helt enkelt, dvs "to check and
repair" <=> "att kontrollera och reparera".


> > #. "To end an application's relationship with an open file so that the application will no longer be able to access the file without opening it again. "
> > msgid "close, to"
> > msgstr "stänga, att"
> 
> Undrar om det skall vara "till" här också ...

Se ovan.


> > #. "The process of something becoming less valuable"
> > msgid "depreciation"
> > msgstr "värdeminskning"
> 
> "Avskrivning" kanske?

Okej! Tack.


> > #. "Important Buzzword :)"
> > msgid "double entry"
> > msgstr "dubbla poster"
> 
> "Dubbel bokföring" har jag hört, men "dubbla poster" har jag aldrig
> hört.  Om det nu skall vara buzzword-format. :-)

Vi kör på buzzword-format. Tack!


> > #. "The relation in value between the money used in different countries"
> > msgid "exchange rate"
> > msgstr "växlingskurs"
> 
> "Växelkurs" brukar jag höra.

Okej, vi ändrar.


> > #. "The total income minus the total expenses of a given time period."
> > msgid "net profit"
> > msgstr "nettovinst"
> 
> "Nettoresultat" eller kanske bara "resultat" möjligen följt av "efter
> skatt".

Jag ändrar till "nettoresultat".


> > #. "Abbreviation for: number; Field in a transaction. If this transaction was done by check, then the check number should be noted in this field."
> > msgid "Num (column in register)"
> > msgstr "Nummer (kolumn i register)"
> 
> Om de nu vill ha en förkortning kan du ju ta "Nr".

Ja, jag ändrar. Tack!


> > #. "An ask is an offer to sell, and the price you want to sell at."
> > msgid "price type: ask"
> > msgstr "pristyp: krävt"
> 
> I bland annat aktiesammanhang brukar man på svenska tala om "säljkurs"

Jag ändrar.


> > #. "A bid is an offer to buy, and the price you want to buy at."
> > msgid "price type: bid"
> > msgstr "pristyp: bud"
> 
> ... och "köpkurs".

Ändrar här också.


> > msgid "rebalance, to (a transaction)"
> > msgstr "ombalansera, att (en transaktion)"
> >
> > #. "reconcile an account, a reconciled split. To find a way to make the bank's account statement agree with the user's recorded transactions in an account."
> > msgid "reconcile, to"
> > msgstr "stämma av, att"
> 
> Humm, jag undrar vad alla dessa "to" används till egentligen.  Vet du?

Som jag sa, för att indikera verb i grundform, misstänker jag.


> > #. "-"
> > msgid "record keeping"
> > msgstr "bokhållning"
> 
> "Bokföring"?

Ah! Tack.


> > #. "name of an equity account (?); to be distinguished from the opening balance."
> > msgid "Retained Earnings"
> > msgstr "Bibehållna intänkter"
> 
> Jag tror det brukar heta "Balanserade vinstmedel" eller så.

Jag ändrar. Tack!


> > #. "A document or certificate showing who owns shares"
> > msgid "security"
> > msgstr "säkerhet"
> 
> "Värdepapper".

Oj. Ändrar.


> > #. "One of the two or several parts a transaction is divided into"
> > msgid "split"
> > msgstr "delning"
> 
> Jag visste inte att det heter så på engelska, men det kommentaren
> beskriver skulle jag nog helt enkelt kallat "del".

Jo, du har så rätt så.

Du ska ha tack för alla kommentarer och faktakunskaper. Man kunde önska
att ekonomer hade standardsierat sina termer bättre, men nu finns det
iaf en ny fil på http://www.menthos.com/po/gnome/gnucash-glossary.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.