Re: gnucash-glossary

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-09 09:12:17

Christian Rose writes:
> Säger man "till kontrollera och reparera"? Jag tolkar ",
> to" som en markering att det är ett verb helt enkelt, dvs "to check and
> repair" <=> "att kontrollera och reparera".

Jaha.  Ja i så fall skall det naturligtvis vara "att".  Jag trodde det
skulle följa något, men förstod inte vad.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.